Aktuális hírek

Aktuális hírek

Esetmegbeszélő zártkörű alkalmakat szervezünk gyakorló asztrológus tagjaink számára minden hónap utolsó szombatján 16-órai kezdettel. Bővebb információkért kattints ide….

A Youtube csatornánkon számos érdekességet találtok: kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat, korábbi riportokat. Az egyesülti tagok számára már elérhető a tavalyi, 2019-es konferencia teljes videó anyaga (erről a hírlevélben is kaptok értesítést és elérhetőséget)

Augusztustól indulnak a gyakorlat orientált “posztgraduális” mini tanfolyamok, melyek a végzett asztrológusok számára szolgálnak csemegével, hiszen a meglévő tudásra építkezve lehet bővíteni szakmai kompetenciánkat speciális ismeretekkel. Bővebb információért kattints ide…

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

2020. augusztusától indul útjára – a hazánkban csak néhány helyen elérhető – posztgraduális asztrológiai speciál kollégium.

24 órás gyakorlatorientált kislétszámú képzés
személyesen Budapesten vagy online rendszerben.

A budapesti képzés az oktatók időbeosztása szerint indulnak vagy
Hétvégi képzési formában: 2 teljes hétvége (4 nap),
vagy hétköznap este 17-20 óráig heti egyszer 3 óra. Összesen 6 alkalom.
Az árakról és a kurzusok pontos kezdési időponjait később tesszük közzé.

A témák:
– Ascendens pontosítás a külső megjelenést figyelembevéve
A kurzust tartja: Szabó Zsuzsanna

-Solár revolúció számítása és alkalmazása
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Tarot alapozó kurzus – a Nagy arkánumok
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

-Számmisztika (alapozó kurzus)
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

– Szinasztriaképlet elemzése
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Symbolon kártya ismeret

-Primer direkció számítása és alkalmazása

-Holdcsomópontok értelmezése a radixban

-Az Arab pontok értelmezése a radixban

-A Lilith értelmezése a radixban

-Asztrozófiai áttekintés

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Sokunkat érint a jelen helyzet gazdasági változása, és erre szeretne az egyesület reagálni. 
A 2020-as éves tagdíj a rendkívüli helyzetre tekintettel határozott ideig (2021.01.01.-ig)
egyéni megfontolás alapján (becsületkassza elven) fog működni. 

Három összeg közül lehet választani:

3000 Ft/ év – csökkentett tagdíj 2020
6000 Ft/év – alaptagdíj 2020
9000 Ft/év – támogatói tagdíj 2020

Az utalást az alábbi számlaszámra várjuk:
CIB bank
10700268-70704653-51100005

A megjegyzésbe kérlek írd bele:- a tagdíj összege mellett látható elnevezést,- és a nevedet is, (ha nem a nevedhez kötött számlaszámodról utalsz!) 

Nagyon köszönöm!

A befizetett tagdíjakat az eddigiekhez hasonlóan az egyesületi életre és rendezvények lebonyolítására fordítjuk. A jelen helyzetben ez elsősorban a minél profibb online megoldások felfejlesztését is jelenti. 

Céljaink

Céljaink

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (röviden AME) az alábbi célokat tűzte ki elsődlegesen az alapításakor:

 • Az asztrológia etikai szabályainak rögzítése.
 • Ösztönző intellektuális közeget biztosítani a tagjainak.
 • Az asztrológia, mint tudásgyűjtemény népszerűsítése, a szakma presztízsének megteremtése, többek között országos előadások szervezésével, országos terjesztésű kiadványok és egyéb, az asztrológiát széles körben népszerűsítő termékek értékesítésével.
 • Elősegíteni az asztrológiai kutatásokat.
 • A tagok sorában a legkülönfélébb álláspontok képviselői találhatók meg, ezért az AME mint szervezet egyetlen véleményt sem juttat kifejezésre az AME véleményeként. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják véleményüket az AME tagjaként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha az AME szervezetének egészét képviselnék.
 • Az asztrológiát az emberiség javára kell felhasználni, ezért az AME nem támogat olyan célt, amely nem az emberiség javát szolgálja.
AstroVerzum – módszer munkacsoport

AstroVerzum – módszer munkacsoport

Bolygó- és horoszkópállítás

Alapító tagjai:
Molnár Ildikó
Bogdán-Körmöczi Júlia
Gálfi Irén
Szabó Zsuzsanna
Borsodi Viktória
Liszkay Judit
Szabó Márti

A munkacsoport 2018 februárjában alakult kísérleti jelleggel, és hamar kiépült egy erős szakmai közösség. A két éves munka során kialakítottak egy módszert, az AstroVerzumot, ami a gyakorlatban a horoszkóp képlet térbeli megjelenítése, állítása.
A módszernek alapvető szabályai vannak, amik az állítás kereteit határozzák meg. Az AstroVerzum állítás sokféle megtapasztalásra ad lehetőséget. Például a saját képlet “belső érzékelését”, vagy az állítás során megmutatkozó feldolgozható önismereti témákat, és akár a Hellinger féle családállításhoz hasonló többrétű oldással is járó folyamat végigvitelét.

A módszer kiválóan alkalmas önismereti célokra, és szupervíziós technikának is.

Az alapítók az AstroVerzum módszert a saját tapasztalatik, gyakorlatuk és személyiségük szerint használják, így mindegyikük egyedien építi be saját praxisába az AstroVerzum technikát.

A csoport Facebook oldalát ide kattintva találod.

Az érdeklődők további információkat kaphatnak a molnar.ildiko@integralasztro.hu vagy a bkj@asztrologusok.hu címen.

Tájékoztató a pártoló tagságról

Tájékoztató a pártoló tagságról

Az egyesület pártoló tagjainak sorába felvehető bármely nagykorú személy. A belépéshez el kell fogadnia az egyesület céljait, és a pártoló tagokra vonatkozó szabályait. A pártoló tagok kedvezményei és egyesületi lehetőségei csak minimálisan térnek el a rendes tagokétól. Az alábbiakban részletezve is megtalálható, hogy milyen előnyökkel és jogokkal jár a pártolói tagság.

Az egyesületi pártoló tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület rendezvényein való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Asztrológiai tanulmányaihoz segítséget kaphat a már végzett asztrológusoktól. (esetmegbeszélésekhez, speciális kérdésekhez, speciális technikákkal kapcsolatban is van mód konzultálni az egyesület gyakorló asztrológusaival)

Jogok:
Az egyesület pártoló tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
d./az egyesület irataiba betekintetni (Az adatnyilvántartások adatvédelmi okokból nem betekinthetőek.)

Kötelezettségek:
Az egyesület pártoló tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.

Tagdíj:
Az egyesület pártoló tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 10 000 Ft, mely tartalmazza a 9000 Ft tagidíjat, és a 1000 Ft támogatói díjat. (Ez havi kb. 833 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 8000 Ft (mely tartalmazza a 7000 Ft tagidíjat és 1000 Ft támogatói díjat)
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 4000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 5000 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:
Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB BankSzámlaszám: 10700268-70704653-51100005

Tájékoztató a rendes tagságról

Tájékoztató a rendes tagságról

Az egyesület céljai között fogalmazza meg, hogy olyan szakmai közösséget épít, amely megformálja és magáénak érzik az asztrológiát, mint hivatást. A közösség az egyesület rendes tagságának döntései és munkája révén alakul ki, és lesz az a közeg, ami inspiráló mindannyiunk számára.

A rendes tagság döntései alakítják az egyesület állásfoglalásait, a magunkra vonatkoztatott elveket valamint a mások felé mutatni kívánt képet az asztrológusokról. Tehát nagyon fontos, hogy aki csak tud csatlakozzon, és akár csak egyetlen egy szavazattal, de legyen része a most kialakulóban lévő folyamatoknak.

A rendes tagok számára sok előnnyel és néhány feladattal jár az egyesületi tagság.
Az előnyök között szerepel, hogy az AME felállít egy olyan hivatalos szakmai listát, amellyel az asztrológust védi és támogatja, hogy szakmaiságának magas minőségével ki tudjon emelkedni a bulvár asztrológia közegéből és megfelelő elismerést kapjon a hivatása.
A hivatalos listán való megjelenés fontos az asztrológusoknak és fontos azoknak is, akik asztrológushoz kívánnak fordulni, hiszen a szakmai megbecsültség és a minőségi munka együtt kell, hogy járjon.

A tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület hivatalos asztrológuslistáján való szerepeltetés – ezáltal szakmai minőségi kiemelés.
 • Bemutatkozási felület, és az elérhetőségek feltüntetése az egyesület honlapján (szöveges formában, vagy video anyaggal)
 • Publikálási lehetőség az AstroNovum című szakmai lapban. (A végeleges anyagot a főszerkesztőnek is jóvá kell hagynia.)
 • Rendezvényeken való előadás lehetősége.
 • Szupervíziós konzultáció igénybevételének lehetősége, erre szakmailag képzett konzulensekkel.
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Rendezvényeken való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon.
 • Az egyesület támogatást nyújthat a szakmai jellegű rendezvények szervezésében (pl.: workshopok, tanfolyamok).
 • Az egyesület támogatást nyújt tudományos kutatás végzéséhez.
 • Az egyesület támogatja a kistérségi szerveződéseket, és programokat.

Jogok:
Az egyesület rendes tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik
d./az egyesület irataiba betekintetni
e./arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Kötelezettségek:
Az egyesület rendes tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.
d./Köteles a lakcímét és e-mail címét annak megváltozását követő 15 napon belül az ügyvezetőhöz bejelenteni.

A rendes tagság és az egyesület hivatalos listáján való szereplés feltételei:

 • Egy írásos szakmai anyag beadása, mely lehet a szakdolgozat is, ha korábban asztrológiai iskolában végzett asztrológus a jelentkező. A szakmai anyag legalább három (A/4-es) oldalnak megfelelő terjedelmű, szakmailag megalapozott személyiségelemzés, vagy prognózis.
 • Egy bemutatkozó anyag, ami később a honlapon is szerepeltethető
 • Ha van, akkor a kutatási terület, téma ismertetése (ha nincs ilyen, az nem befolyásolja a listára való felvételt.)

Tagdíj:
Az egyesület rendes tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 9000 Ft (havi 750 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 6000 Ft
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 6000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 4500 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:

Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700268-70704653-51100005

Bogdán-Körmöczi Júlia

Bogdán-Körmöczi Júlia

1989 óta foglalkozom asztrológiával, a sokéves önálló tanulást követően az asztrológusi oklevelemet kiváló minősítéssel szereztem a Baktay Ervin Asztrológus Intézetben 2004-ben. Az utóbbi 18 évben egyéni elemzések, egyéni oktatás és csoportos oktatás formájában a hivatásommá vált az asztrológia.

A “civil” diplomámat 2005-ben vettem át a Szegedi Tudományegyetemen, ahol elektronikus sajtó és nemzetközi kommunikáció szakon, bölcsészként diplomáztam.

2019 óta egy viszonylag új módszerrel a horoszkóp térbeli megjelenítésével is foglalkozom. Az általam vezetett állítások alapját az AstroVerzum bolygó és horoszkópállító módszer adja, amit saját tapasztalataim és ismereteim egészítenek ki.

2020-ban szerzem meg a Személyközpontú tanácsadói végzettségemet, ami egy hároméves módszerspecifikus képzés záró akkordja lesz. A képzést a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület tartja.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének életrehívója, és jelenlegi elnöke vagyok. Az egyesületi munkában és saját szakmaiságomban is a magas szintű szakmai felkészültség és elkötelezettség motivál. 

Asztrológiai szemléletemet a pszichológiai megközelítés jellemzi, ami azt jelenti, hogy a fejlődésre koncentrálok, elsősorban az önismereti munkát támogatom szakmai tudásommal, és csak kisebb mértékben kerül hangsúly a jövő alternatíváira. Kifejezetten a személyiségelemzést és a kapcsolatok elemzését szeretem, mert azt vallom, hogy abból profitálhat a legtöbbet a kérdező. Az egyént, mint komplex egységet tekintem.
A fejlődés és megélés tapasztalatom szerint több szinten zajlik, tehát nem csak a fizikai eseményeket lehet formálni, hanem meg lehet érteni az érzelmi történéseket, fel lehet dolgozni a múltbeli “sérüléseket”, és mindenhez társul egy szellemi síkú értelmezés is. Az egész azonban a spirituális értelembe vett egész tükrében válik igazán érthetővé, tehát ezt az olvasatot is mindig figylembe veszem, és amennyiben a kliens is nyitott rá, szívesen vizsgálom a helyzetét ebben a spirituális rendben.

Az asztrológiát a humanisztikus, személyközpontú pszichológia eszközeivel, Symbolon és Tarot kártya használatával, valamint alapszintű számmisztikával egészítem ki. Több oldalról, árnyaltan elemzem a hozzám fordulók horoszkópját, hozzásegítve őket a problémáik megoldásához. Szeretnék úgy segíteni, hogy az egyúttal a leghatékonyabban szolgálja a tanulásukat és a fejlődésüket.

Az asztrológiai személyiségelemzések mellett két különleges témában végzek kutatómunkát, az egyik az asztrológiában speciális területnek tekintett ikertestvér-horoszkópok kutatása és elemzése. A másik az intelligencia megmutatkozása a horoszkópban, különös tekintettel az intelligencia fejlesztésének és kiaknázásának lehetőségeire a gyermekeinknél.
Mindkét témában személyesen is érintett vagyok: mivel ikergyermekeim vannak, és tagja vagyok a Mensa HungarIQa egyesületnek.

Úgy gondolom, hogy az asztrológia alkalmas az önsimereti munka segítésére, és komplexitása révén olyan árnyalatokat képes feltárni a hozzá fordulóknak, ami egyedülálló az önismereti módszerek körében.

Hivatásom szerint abban segítem a hozzám fordulókat, hogy megtalálják a saját útjukat, amin a saját ritmusuk szerint haladhatnak. Az önálló döntésekhez eljutni kalandos lehet, de ezek a döntések hozzák végső soron a változást. 

Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat és segítséget nyújt az út megválasztásában is.  A döntés, az akarat, az elhatározás és a cselekvés az emberen múlik.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekkel is kereshet engem, állok rendelkezése.

Elérhetőségeim:
e-mail: bkj@asztrologusok.hu
weboldal: www.achirit.hu
telefon: +3670-557-0902

Molnárné Gyürki Erika

Molnárné Gyürki Erika

Közgazdász – kínai asztrológus vagyok, az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője

A Stúdió küldetése, hogy új utakat nyissunk az üzleti-és vállalati jövőkép építésében, a speciális információkra nyitott cégvezetők számára. Egyedi eljárásokkal olyan képet rajzolunk a cégéről, ahogyan még sosem szemlélte. Üzleti koncepciónk két pilléren nyugszik. Egyrészről a vállalkozásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai, a pénzügyi, gazdasági környezet alakulása és annak lehetséges hatásai. Más részről a kínai asztrológia több évezredes megfigyelései, az azokból levont következtetések és információk, mellőzve minden spirituális maszlagot. 

Az öt elem tan segítségével megvizsgáljuk magát a céget, mint önálló entitást, leírjuk a céget körülvevő energiákat, a fejlődési trendeket és lehetséges irányokat. Összevetjük a cég és a tulajdonos, illetve a céget irányító management energiáit és erősségeit. Ezzel elősegítjük a cég jövőbeni működését és előnyhöz juttatjuk a céget azokkal a versenytársaival szemben, akik nem nyitottak erre a szemléletmódra. Komplex elemzéseink által ügyfeleink olyan információkra tesznek szert, melyekre így együttesen, egymás hatását vizsgálva még sohasem hívták föl a figyelmüket. 

További információkért keressen elérhetőségeinken! 

Weboldalunk: Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió

 E-mail: studio@era-gon.hu

Telefonszám: 06 30 278 9863

Velencei Móni

Velencei Móni

Eredeti szakmám szerint szociális munkás vagyok, tehát mindig is segítő szakember voltam. Segítő szakemberként az ember nyilván megpróbál jó válaszokat találni arra, hogy hogyan működik az ember és a társadalom. A szociális munkás képzés keretein belül tanultam pszichológiát és szociológiát is, azonban valami hiányzott. Így találtam rá kb. 20 évvel ezelőtt az asztrológiára, ami teljessé tette számomra az ember és működésének leírását.

Több hazai asztrológiai iskolában is tanultam, Hollós R. Lászlónál, Mireisz Lászlónál, Kovács Gábornál, Tárnoki Gábornál stb., illetve nyilván sokat olvastam, és most már sok száz saját magam által tanulmányozott horoszkóp van a hátam mögött. Folyamatosan alkalmazom magam is a saját életvezetésemben a megszerzett tudást. Kb. 10 éve van asztrológiai tanácsadó praxisom.

2011-ben kezdtem el foglalkozni a horoszkópok térbeli megjelenítésének módszerével. Mindig érdekelt, hogy hogyan lehetne élményszerűvé tenni a horoszkóp rejtette tudást a laikusok számára is, és a térhoroszkóp módszere jelentette számomra a megoldást. Ezzel a módszerrel végre nem én mondom meg a „frankót” a tanácskérőknek, hanem nekik maguknak nyílik lehetőségük a horoszkópjuk rejtette bölcsességgel közvetlenül, élményszerűen kapcsolatba lépni. A módszerről több írás található a honlapomon. 2019 óta csoportban is dolgozom eredményesen a módszerrel, korábban inkább a térhoroszkópos egyéni segítésben szereztem gyakorlatot.

Elérhetőségeim:
Tel: +36-20-460-9593
email: velencei13@gmail.com
honlap: www.velenceimoni.hu

Esetmegbeszélés

EsetmegbeszélésAz esetmegbeszélés mint “műfaj” minden olyan asztorlógus számára hasznos, aki személyes tanácsadást folytat. Nem összekeverendő a szupervízióval, hiszen itt az esetmegbeszélésen az adott képlet elemzésének technikai oldalát boncolgatjuk. Olyan esetek kerülnek megbeszélésre, melyek valamilyen szempontból kiemelt figyelmet igénylenek vagy különleges témájuk vagy eseleg problematikus elemzési szempontjaik miatt.

AZ esetmegbeszéléseket mindig egy vezető moderálja, de minden résztvevő hozhat (sőt, jó is, ha hoz) saját praxisból képletet. Az, hogy melyik képlet kerül a csoport elé, akutálisan a csoportban dől el. Az esetmegbeszélő csoportok egyelőre a Zoom rendszeren keresztül online működnek, de kellő számú érdeklődő esetén Budapesten van mód személyes találkozók szervezésére is. (Jelezzétek, ha ilyen igényetek lenne)

Mivel kiemelten érzékeny adatokkal dolgozunk, ezért az esetmegbeszélésnél különösen fontos a kliens anonimitása úgy a képlet adatainak megadásánál, mint az esetismertetés során. Nincs benne rugalmasság, ez mindneki számára kötelező. Az esetmegbeszélés vezetője figyel ennek az alapvető szabálynak a betartására.

Az esetmegbeszélés nem azonos a képletek teljes kiértékelésével, hanem az esethozó szempontjait figyelembe véve vitatja meg a közösség, a felvetéseket, és keres közösen lehetséges válaszokat a kérdésekre.

Mivel sokféle irányzatban dolgozunk, és az egyes alaklmakon összejövő csoport összetétele változhat, ezért kérünk mindnekit, hogy legyen nyitott és elfogadó a más irányzat értelmezési rendszerével. Mindannyian tudjuk, hogy az “egy igazság” nem megfogalmazható, ha már két asztrológus van a közelben – de rengeteget tanulhatunk egymás szemléletéből és specializációjából.

Ha az esetmegbeszélő csoportokkal kalpcsolatban kérdésed van, keresd Bogdán-Körmöczi Júliát (bkj@asztrologusok.hu), vagy Velencei Mónit (velencei13@gmail.com).

Az esetmegbeszélő csoportok pontos napját és idejét keresd a Facebook csoport eseményei között, illetve a havi hírlevélben. A hírlevélre feliratkozáshoz kattints ide.Az egyesület 2020-as tervei

Az egyesület 2020-as tervei

A 2020-as évre azt a célt tűztük ki, hogy megalakítjuk azokat a szakmai bizottságokat, melyeket a későbbiekben segítségül hívhatunk, ha közös szakmai kérdések merülnek fel. 

Terveink a teljesség igénye nélkül:

 • Szakmai bizottságok felállítása
 • Etikai kódex finomítása
 • Egy szupervíziós rendszer életrehívása
 • Kutatási munkák segítésére történő szoftverfejlesztés
 • A nemzetközi kapcsolatok kiépítése, csatlakozási lépések megkezdése, ha megfelelőek a kritériumok
 • Kutatási támogatási rendszer kidolgozása, pályázás anyagi forrásokra
 • Pszichológiai összehasonlító vizsgálat megkezdése (tervezett végzés 2024)
 • Egyesületi könyvtár közismertté tétele, további bővítése
 • Oktatások, előadások, workshopok szervezése, támogatásHa úgy érzed ezek a témakörök érdekelnek, fontosnak tartod őket, akkor belépéseddel, illetve tagságod meghosszabbításával tudod segíteni a munkát egyrészt személyes közreműködéseddel, másrészt anyagilag.


Ha tudsz olyan fontos témát, ami itt nem szerepel, de jó lenne még idén belekezdeni, kérlek írd meg az ame@asztrologusok.hu címre. 

Asztro placc – Ahol az asztrológia életre kel

Asztro placc – Ahol az asztrológia életre kel

Havi előrejelző értekezés szakértőktől.
A csoport tagjai az egyesület hitelesített asztrológusai
A csoport Youtube csatornája

Bemutatkozás:
Gyakorló asztrológusként vitatjuk meg az aktuális égi állásokat. Elmondjuk, hogy mi hogyan éljük meg , és hogyan szeretnénk a tudásunkkal segíteni neked. Kérdésekkel nyugodtan fordulj hozzánk az asztroplacc@gmail.com e-mail címre. Szívesen válaszolunk globális, többekre is érvényes kérdésekre, viszont egyéni kérdéseket egyéniben vállalunk.

————————————————————————————————————————————————-

Asztrológusok:
Gálfi Irén – galfiiren@gmail.com
Molnár Ildikó Mikolta – http://integralasztro.hu/
Szabó Zsuzsanna – https://asztrologiapaholy.hu/
Szabó Márti – https://www.facebook.com/egvilagunk/
Liszkay Judit – liszkayjudith@gmail.com

Alkalmazott asztrológia munkacsoport

Alkalmazott asztrológia munkacsoport

Az alkalmazott asztrológia nem más, mint az asztrológiai tudás integrálása az élet legkülönfélébb területébe. Az asztrológiát jelenleg legelterjedtebben életvezetési tanácsadásra használják, de számos olyan terület lenne, ahol segítséget nyújthat. Többek között a pedagógia, a pszichológia, a kriminalisztika vagy a kár az egészségügy.

A pályaválasztási tanácsadás, a házassági mediáció vagy akár a csoportok működésével kapcsolatos támogatás a pszichológia részterületeinek számít. Az asztrológiai elemzés és tanácsadás is alkalmas ezeknek a területeknek a támogatására, hiszen ugyanúgy, ahogy a pszichológiai személyiségtesztek mérési eredményeire támaszkodik például a pályaorientációs tanácsadás, a pontos (szakember által pontosított) születési képlet is ad felvilágosítást a kliens irányultságairól, profiljáról, és hatékonyan tud segíteni az analógiás megfeleltetéssel pl a pályaválasztásban.

Az alkalmazott asztrológia hazánkban még gyerekcipőben jár, de folyamatosan fejlődik. A témát Szabó Zsuzsanna asztrológus gondozza, így ha kérdésed vagy ötleted van keresd őt bátran.

Elérhetősége: szabo.zs1956@gmail.com