Az asztrológiáról

Kedves Látogató!

Az asztrológia egy többezer éves olyan tudás anyag, mely analógiák mentén kapcsolja össze az égi eseményeket a földi történésekkel és emberekkel.

Valaha az eseményeket vizsgálták, és a királyok, uralkodók sorsát fürkészték, ám az újabb időkben már a személyekre, az ember személyiségére is kiterjed az asztrológia figyelme.

Az asztrológia kéz a kézben fejlődött az asztronómiával, de volt egy pont, ahol kettévált az útjuk, és ma az asztronómia igyekszik elhatárolódni az asztrológiától. Ennek számos oka van, kiemelni azt érdemes, hogy míg az egyik a mérések – és a mai szemléletben tudományosnak elfogadott -irányba haladt, addig a másik a társadalom tudományok felé vette az irányt, és sokkal inkább a pszichológiához hasonlít, mint az asztronómiához.

Feud és Jung új szemléletet hoztak az emberi lélek megismerésében, és ehhez az asztrológia nagyon illeszkedő szemléletmód.

A történelmi idők asztrológiájának számtalan technikája ma is érvényes, ma is használatos, és pontossága ma sem különbözik a korábbiakétól.

Az asztrológusok jobbára mindkét irányt ismerik – tehát az ősi technikákat és a modern módszereket, – de általában véve elterjedtebbek a személyiséget vizsgáló asztrológiai ágak.

Az asztrológia nagyon szerteágazó, szemlélet és elemzési módszereket tekintve. Az is megkülönbözteti egymástól a szakmai irányokat, hogy mit vizsgál elsősorban.

Ilyen módon beszélhetünk:

Klasszikus asztrológiáról – mely jobbára a középkori és reneszánsz hagyományokat emeli át a jelenbe.

Tradícionális asztrológiáról – mely a személyiséget helyezi a középpontba, és erősen támaszkodik az analógiákra, melyekkel megismeri és leírja a személyiséget, illetve a személy élethelyzeteit. Az önismeretben segíti előre az embert az útján.

A pszichológiai szemléletű, vagy modern asztrológia – a személyiséget pszichológiai értelembe véve, komplex rendszerként értékeli, és az asztrológia segítségével bontja ki rétegeit, színeit. A személyiségfejlődésben tudja segíteni az embert.

A spirituális asztrológia – hasonlóan a modern asztrológiához az individuumot helyezi előtérbe, és annak személyiségfejlődését a világ rendjével hozza összefüggésbe. Igyekszik felismerni, hogy milyen módon oldhat fel az ember látszólag megoldhatatlan helyzeteket.

A karmaasztrológia – az előző életeken átívelve a jelen és a múlt összefüggéseit vizsgálja. A karma szanszkrit eredetű szó jelentése cselekvés, de az ok-okozati törvényszerűségeket is jelentései közé sorolhatjuk. Segít megérteni az embernek milyen feladatokkal érkezett jelen életébe.

Védikus asztrológia – az asztrológia indiai irányzata, mely a lélek és a sors közös útját követi nyomon.

Az egészségügyi asztrológia – mely korábban még nem volt önálló ágnak tekinthető, de mára annyira aprólékosan kidolgozott a kapcsolódás az asztrológiai szimbólumok és az egyes testi tünetek között, hogy ez az ág is önállósodni látszik. Segíti az embert, hogy megértse milyen lelki, energetikai tényezők állnak a testi tünetei mögött, legyen az egy érzet, vagy egy súlyos betegség.

A kínai asztrológia – a távolkeleti kultúrákból érkezett hozzánk nyugatra. Alapja önálló rendszer, habár ugyanúgy 12-es felosztású a jegyrendszere elemzési módja, egészen eltérő. Integráltan van jelen a hazai asztrológiai palettán, de itthon sokkal kevésbé elterjedt, mint a nyugati asztrológia.

A kérdő asztrológia – egy ősi módszer, mely eldöntendő kérdésekre tud választ adni. Munkametodikája szigorú, a hagyományok tisztelete nagyon fontos része, éppen ezért fontos tudni, hogy nem a személyiséggel foglalkozik, pusztán a kérdésekkel, melyek az egyént foglalkoztatják.

Esemény és elekciós  asztrológia – ahogy a nevében is szerepel események elemzésére, megítélésére alkalmas , illetve időpontok kiválasztására használjuk.

Mundán asztrológia – s országok, városok sorsának vizsgálatára használt módszer és ágazat. Sok esetben a más irányzatokkal együtt alkalmazzák az asztrológusok ennek az ágnak a módszereit.

Részletesebben az asztrológiáról mint tudásgyűjteményről, vagy az asztrológusi szakmáról, ha kérdése van írhat a bkj@asztrologusok.hu címre.