Hónap: 2022 április

Elnöki összefoglaló és a jövőbeni terveim

Elnöki összefoglaló és a jövőbeni terveim

Bogdán-Körmöczi Júlia vagyok. 2017-ben kezdeményeztem az AME alapítását, és azóta vezetem az egyesületet.

Az eltelt öt év alatt sikerült az egyesületet szakmai és laikus körökben is ismertté tenni, miközben folyamatosan emelkedett a taglétszám. A Facebookon működő szakmai csoportunk – ahol csak végzett asztrológusok és aktuálisan asztrológiát tanulók a tagok – közel 400 fővel működik. Youtube csatornánknak több mint 700 feliratkozója van a csatornának, az AME hivatalos Facebook oldalát pedig több mint 1500-an követik.

A közgyűlés idejére már a harmadik egésznapos Asztrológus konferenciát tudhatjuk magunk mögött. Tavaly külföldi előadó járt a meghívásunkra hazánkban, és az „online időszak” alatt szervezett kerekasztalbeszélgetések felvételei is sok megtekintést értek el.

Egyik legnagyobb személyes sikeremnek mégis azt tartom, hogy hosszas előkészületi munkával, kitartással, szakmaisággal és csapatmunkával létrejött az Asztrológus Etikai Kódex. Ennek folyományaként a Tagfelvételi bizottság mellett megalakult az Etikai bizottság is.

Terveim a következő 5 éves elnöki ciklusra

 • Rendszeres programok
  A képletelmző szakkör mellett szeretnék más egyéb találkozási lehetőségeket is szervezni a kollégáknak, például vendégelőadók meghívásával, ismert emberekkel szervezett beszélgetésekkel, vagy akár közös kirándulásokkal.
 • Tanfolyamok és workshopok
  Tervezem az egyesület „szolgáltatásait” tanfolyamok és workshopok szervezésvel bővíteni, a kollégáknak továbbképzés jelleggel, az asztrológia iránt érdeklődőknek pedig ismeretterjesztő céllal. A workshopok a tanácsadáshoz szükséges egyéb képességek fejlesztésére is összepontosítanak. (Az első szakmai továbbképző tanfolyam sikerrel lezajlott idén márciusban.)
 • Az oktatás rendszerezése
  Kiemelten fontosnak tartom az asztrológus képzés kérdését, így ez lesz a következő – az Etikai Kódexhez hasonló – nagy „projekt”. Az asztrológiához kapcsolódó különféle oktatások rendszerezésével a szakma megítélését szeretném javítani, mert oktatási időtartam és szintek sokfélesége szervezetlenséget sugall.
 • Szakmai minőségbiztosítás
  Az asztrológia és az asztrológusok megítélésének másik – részben az oktatással is összefüggő – sarkalatos eleme az a szakmai színvonal, amit a tanácsadó képvisel. A kliensek iránti felelősség része, hogy az elemzések megalapozottak, szakmaiak és minőséget tükrözőek legyenek. Az Etikai Kódex lefektet irányelveket ebben a témában is, de további lépések szükségesek a céljaink eléréséhez.
 • Asztrológiai Irányzatok Katalógusa
  Az előkészítő munkát már elkezdtük, így hamarosan létrejöhet az Asztrológiai Irányzatok Katalógusa. Ennek lényege, hogy az asztrológushoz fordulókat és az asztrológiát tanulni vágyókat segítsük eligazodni a különféle irányzatok közöt. Tartalmazza majd, hogy melyik ág milyen módszerekkel dolgozik, milyen kérdésekre ad választ, melyek az egyes irányzatok szakmai követelményei, és természetesen a hazai képviselői listáját is.

Örömmel tölt el mindaz, amit eddig sikerült közösen megvalósítanunk, de sok tervem van, így sok munka vár még ránk, és ehhez kérem a támogatásotokat!


Köszönettel:

Bogdán-Körmöczi Júlia
elnök

Közgyűlés – 2022.05.07.

Közgyűlés – 2022.05.07.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 31.) ezúton meghív a 2022. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2022. május 07. szombat 17:00 óra.

A közgyűlés az ELTE BTK A épületének dísztermében lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • A 2021. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Beszámoló a 2021. év eseményeiről és az egyesület aktuális helyzetéről
 • Az egyesület vezetőjének megválasztása
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása 
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2022. május 07-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 07. 17:15.

A helyszín ugyanaz az ELTE BTK A épületének díszterme lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia – elnök