Hónap: 2020 március

Céljaink

Céljaink

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (röviden AME) az alábbi célokat tűzte ki elsődlegesen az alapításakor:

 • Az asztrológia etikai szabályainak rögzítése.
 • Ösztönző intellektuális közeget biztosítani a tagjainak.
 • Az asztrológia, mint tudásgyűjtemény népszerűsítése, a szakma presztízsének megteremtése, többek között országos előadások szervezésével, országos terjesztésű kiadványok és egyéb, az asztrológiát széles körben népszerűsítő termékek értékesítésével.
 • Elősegíteni az asztrológiai kutatásokat.
 • A tagok sorában a legkülönfélébb álláspontok képviselői találhatók meg, ezért az AME mint szervezet egyetlen véleményt sem juttat kifejezésre az AME véleményeként. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják véleményüket az AME tagjaként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha az AME szervezetének egészét képviselnék.
 • Az asztrológiát az emberiség javára kell felhasználni, ezért az AME nem támogat olyan célt, amely nem az emberiség javát szolgálja.
AstroVerzum – módszer munkacsoport

AstroVerzum – módszer munkacsoport

Bolygó- és horoszkópállítás

Alapító tagjai:
Molnár Ildikó
Bogdán-Körmöczi Júlia
Gálfi Irén
Szabó Zsuzsanna
Borsodi Viktória
Liszkay Judit
Szabó Márti

A munkacsoport 2018 februárjában alakult kísérleti jelleggel, és hamar kiépült egy erős szakmai közösség. A két éves munka során kialakítottak egy módszert, az AstroVerzumot, ami a gyakorlatban a horoszkóp képlet térbeli megjelenítése, állítása.
A módszernek alapvető szabályai vannak, amik az állítás kereteit határozzák meg. Az AstroVerzum állítás sokféle megtapasztalásra ad lehetőséget. Például a saját képlet „belső érzékelését”, vagy az állítás során megmutatkozó feldolgozható önismereti témákat, és akár a Hellinger féle családállításhoz hasonló többrétű oldással is járó folyamat végigvitelét.

A módszer kiválóan alkalmas önismereti célokra, és szupervíziós technikának is.

Az alapítók az AstroVerzum módszert a saját tapasztalatik, gyakorlatuk és személyiségük szerint használják, így mindegyikük egyedien építi be saját praxisába az AstroVerzum technikát.

A csoport Facebook oldalát ide kattintva találod.

Az érdeklődők további információkat kaphatnak a molnar.ildiko@integralasztro.hu vagy a bkj@asztrologusok.hu címen.

Tájékoztató a pártoló tagságról

Tájékoztató a pártoló tagságról

Az egyesület pártoló tagjainak sorába felvehető bármely nagykorú személy. A belépéshez el kell fogadnia az egyesület céljait, és a pártoló tagokra vonatkozó szabályait. A pártoló tagok kedvezményei és egyesületi lehetőségei csak minimálisan térnek el a rendes tagokétól. Az alábbiakban részletezve is megtalálható, hogy milyen előnyökkel és jogokkal jár a pártolói tagság.

Az egyesületi pártoló tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület rendezvényein való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Asztrológiai tanulmányaihoz segítséget kaphat a már végzett asztrológusoktól. (esetmegbeszélésekhez, speciális kérdésekhez, speciális technikákkal kapcsolatban is van mód konzultálni az egyesület gyakorló asztrológusaival)

Jogok:
Az egyesület pártoló tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
d./az egyesület irataiba betekintetni (Az adatnyilvántartások adatvédelmi okokból nem betekinthetőek.)

Kötelezettségek:
Az egyesület pártoló tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.

Tagdíj:
Az egyesület pártoló tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 10 000 Ft, mely tartalmazza a 9000 Ft tagidíjat, és a 1000 Ft támogatói díjat. (Ez havi kb. 833 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 8000 Ft (mely tartalmazza a 7000 Ft tagidíjat és 1000 Ft támogatói díjat)
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 4000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 5000 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:
Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB BankSzámlaszám: 10700268-70704653-51100005

Tájékoztató a rendes tagságról

Tájékoztató a rendes tagságról

Az egyesület céljai között fogalmazza meg, hogy olyan szakmai közösséget épít, amely megformálja és magáénak érzik az asztrológiát, mint hivatást. A közösség az egyesület rendes tagságának döntései és munkája révén alakul ki, és lesz az a közeg, ami inspiráló mindannyiunk számára.

A rendes tagság döntései alakítják az egyesület állásfoglalásait, a magunkra vonatkoztatott elveket valamint a mások felé mutatni kívánt képet az asztrológusokról. Tehát nagyon fontos, hogy aki csak tud csatlakozzon, és akár csak egyetlen egy szavazattal, de legyen része a most kialakulóban lévő folyamatoknak.

A rendes tagok számára sok előnnyel és néhány feladattal jár az egyesületi tagság.
Az előnyök között szerepel, hogy az AME honlapján való szereplés, vagy az etikai kódex elfogadása, amely az asztrológust védi és támogatja, hogy szakmaiságának magas minőségével ki tudjon emelkedni a bulvár asztrológia közegéből és megfelelő elismerést kapjon a hivatása.
A hivatalos listán való megjelenés fontos az asztrológusoknak és fontos azoknak is, akik asztrológushoz kívánnak fordulni, hiszen a szakmai megbecsültség és a minőségi munka együtt kell, hogy járjon.

A tagsággal járó előnyök:

 • Rendezvényeken való előadás lehetősége.
 • Szupervíziós konzultáció igénybevételének lehetősége, erre szakmailag képzett konzulensekkel.
 • Publikálási lehetőség az AstroNovum című szakmai lapban. (A végeleges anyagot a főszerkesztőnek is jóvá kell hagynia.)
 • Az egyesület hivatalos asztrológuslistáján való szerepeltetés – ezáltal szakmai minőségi kiemelés.
 • Bemutatkozási felület, és az elérhetőségek feltüntetése az egyesület honlapján (szöveges formában, vagy video anyaggal)
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Rendezvényeken való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon.
 • Az egyesület támogatást nyújthat a szakmai jellegű rendezvények szervezésében (pl.: workshopok, tanfolyamok).
 • Az egyesület támogatást nyújt tudományos kutatás végzéséhez.
 • Az egyesület támogatja a kistérségi szerveződéseket, és programokat.

Jogok:
Az egyesület rendes tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik
d./az egyesület irataiba betekintetni
e./arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Kötelezettségek:
Az egyesület rendes tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.
d./Köteles a lakcímét és e-mail címét annak megváltozását követő 15 napon belül az ügyvezetőhöz bejelenteni.

A rendes tagság és az egyesület hivatalos listáján való szereplés feltételei:

 • Egy írásos szakmai anyag beadása, mely lehet a szakdolgozat is, ha korábban asztrológiai iskolában végzett asztrológus a jelentkező. A szakmai anyag legalább öt (A/4-es) oldalnak megfelelő terjedelmű, szakmailag megalapozott személyiségelemzés, vagy prognózis.
 • Egy bemutatkozó anyag, ami később a honlapon is szerepeltethető
 • Ha van, akkor a kutatási terület, téma ismertetése (ha nincs ilyen, az nem befolyásolja a listára való felvételt.)

Tagdíj:
Az egyesület rendes tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 9000 Ft (havi 750 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 6000 Ft
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 6000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 4500 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

A Tagsági jelentkezési lap kitöltéséhez kattints erre a linkre!

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:

Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700268-70704653-51100005

Körmöczi Júlia

Körmöczi Júlia

1989 óta foglalkozom asztrológiával, a sokéves önálló tanulást követően az asztrológusi oklevelemet kiváló minősítéssel szereztem a Baktay Ervin Asztrológus Intézetben 2004-ben. Az utóbbi 18 évben egyéni elemzések, egyéni oktatás és csoportos oktatás formájában a hivatásommá vált az asztrológia.

A „civil” diplomámat 2005-ben vettem át a Szegedi Tudományegyetemen, ahol elektronikus sajtó és nemzetközi kommunikáció szakon, bölcsészként diplomáztam.

2019 óta egy viszonylag új módszerrel a horoszkóp térbeli megjelenítésével is foglalkozom. Az általam vezetett állítások alapját az AstroVerzum bolygó és horoszkópállító módszer adja, amit saját tapasztalataim és ismereteim egészítenek ki.

2020-ban szerzem meg a Személyközpontú tanácsadói végzettségemet, ami egy hároméves módszerspecifikus képzés záró akkordja lesz. A képzést a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület tartja.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének életrehívója, és jelenlegi elnöke vagyok. Az egyesületi munkában és saját szakmaiságomban is a magas szintű szakmai felkészültség és elkötelezettség motivál. 

Asztrológiai szemléletemet a pszichológiai megközelítés jellemzi, ami azt jelenti, hogy a fejlődésre koncentrálok, elsősorban az önismereti munkát támogatom szakmai tudásommal, és csak kisebb mértékben kerül hangsúly a jövő alternatíváira. Kifejezetten a személyiségelemzést és a kapcsolatok elemzését szeretem, mert azt vallom, hogy abból profitálhat a legtöbbet a kérdező. Az egyént, mint komplex egységet tekintem.
A fejlődés és megélés tapasztalatom szerint több szinten zajlik, tehát nem csak a fizikai eseményeket lehet formálni, hanem meg lehet érteni az érzelmi történéseket, fel lehet dolgozni a múltbeli „sérüléseket”, és mindenhez társul egy szellemi síkú értelmezés is. Az egész azonban a spirituális értelembe vett egész tükrében válik igazán érthetővé, tehát ezt az olvasatot is mindig figylembe veszem, és amennyiben a kliens is nyitott rá, szívesen vizsgálom a helyzetét ebben a spirituális rendben.

Az asztrológiát a humanisztikus, személyközpontú pszichológia eszközeivel, Symbolon és Tarot kártya használatával, valamint alapszintű számmisztikával egészítem ki. Több oldalról, árnyaltan elemzem a hozzám fordulók horoszkópját, hozzásegítve őket a problémáik megoldásához. Szeretnék úgy segíteni, hogy az egyúttal a leghatékonyabban szolgálja a tanulásukat és a fejlődésüket.

Az asztrológiai személyiségelemzések mellett két különleges témában végzek kutatómunkát, az egyik az asztrológiában speciális területnek tekintett ikertestvér-horoszkópok kutatása és elemzése. A másik az intelligencia megmutatkozása a horoszkópban, különös tekintettel az intelligencia fejlesztésének és kiaknázásának lehetőségeire a gyermekeinknél.
Mindkét témában személyesen is érintett vagyok: mivel ikergyermekeim vannak, és tagja vagyok a Mensa HungarIQa egyesületnek.

Úgy gondolom, hogy az asztrológia alkalmas az önsimereti munka segítésére, és komplexitása révén olyan árnyalatokat képes feltárni a hozzá fordulóknak, ami egyedülálló az önismereti módszerek körében.

Hivatásom szerint abban segítem a hozzám fordulókat, hogy megtalálják a saját útjukat, amin a saját ritmusuk szerint haladhatnak. Az önálló döntésekhez eljutni kalandos lehet, de ezek a döntések hozzák végső soron a változást. 

Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat és segítséget nyújt az út megválasztásában is.  A döntés, az akarat, az elhatározás és a cselekvés az emberen múlik.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekkel is kereshet engem, állok rendelkezése.

Elérhetőségeim:
e-mail: bkj@asztrologusok.hu
weboldal: www.egeszen.hu
telefon: +3670-557-0902

Facebook: Körmöczi Júlia – önismereti tanácsadó, asztrológus

Tik-tok: KörmöcziJúlia önismeret

Molnárné Gyürki Erika

Molnárné Gyürki Erika

Közgazdász – kínai asztrológus vagyok, az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője

A Stúdió küldetése, hogy új utakat nyissunk az üzleti-és vállalati jövőkép építésében, a speciális információkra nyitott cégvezetők számára. Egyedi eljárásokkal olyan képet rajzolunk a cégéről, ahogyan még sosem szemlélte. Üzleti koncepciónk két pilléren nyugszik. Egyrészről a vállalkozásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai, a pénzügyi, gazdasági környezet alakulása és annak lehetséges hatásai. Más részről a kínai asztrológia több évezredes megfigyelései, az azokból levont következtetések és információk, mellőzve minden spirituális maszlagot. 

Az öt elem tan segítségével megvizsgáljuk magát a céget, mint önálló entitást, leírjuk a céget körülvevő energiákat, a fejlődési trendeket és lehetséges irányokat. Összevetjük a cég és a tulajdonos, illetve a céget irányító management energiáit és erősségeit. Ezzel elősegítjük a cég jövőbeni működését és előnyhöz juttatjuk a céget azokkal a versenytársaival szemben, akik nem nyitottak erre a szemléletmódra. Komplex elemzéseink által ügyfeleink olyan információkra tesznek szert, melyekre így együttesen, egymás hatását vizsgálva még sohasem hívták föl a figyelmüket. 

További információkért keressen elérhetőségeinken! 

Weboldalunk: Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió

 E-mail: studio@era-gon.hu

Telefonszám: 06 30 278 9863