Közgyűlési meghívó

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. január 12. kedd 09:00.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt 2021. február 8-ig érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus útontörténik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A közgyűlés és a megismételt közgyűlés zoom linkjét minden tagnak elküldtük a megadott elektronikus levelezési címére. Amennyiben nem kaptad meg, kérlek jelezd az ame@asztrologusok.hu címen!

A tervezett napirendi pontok:

  1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
  2. Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással).
    A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
  3. A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többséggel, nyílt szavazással).
  4. A közgyűlési határozatok kihirdetése.
  5. A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)
„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. január 12-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az AME alapszabályának megfelelően az egyesület 3 nappal később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. január 15. 11:30.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlésről, vagy szükség esetén a megismételt közgyűlésről videofelvétel készül. A felvételt a jegyzőkönyv mellékleteként a jogszabályok által előírt ideig megőrizzük.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint pontosan csatlakozzon. A közgyűlés Zoom felületét a kezdési időpont előtt 10 perccel nyitjuk meg.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia