Közgyűlés 2021.04.19.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. április 19. hétfő 18:00 óra.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus úton történik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A tervezett napirendi pontok:

  • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
  • Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással). A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
  • A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
  • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása (pl etikai biztosság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, tagfelvételi bizottság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, stb)
  • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
  • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
  • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
  • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
  • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
  • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. április 19-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. árpilis 19. 18:15.

A helyszín ugyanaz a Zoom meeting, amit korábban az első közgyűlés miatt megnyitottuk, folytatólagosan használva a meeting platformot.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia