Kategória: Egyéb kategória

2024. Közgyűlés

2024. Közgyűlés

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 31.) ezúton meghív a 2024. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2024. április 10. szerda 17:00 óra.

A közgyűlés lebonyolítása az érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus úton történik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • A 2023. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása (pl titkári feladatkör szükségességének megvitatása, döntés esetén a feladat konkrét személyhez rendelése, adminisztrátori feladatkör szükségességének megvitatása, döntés esetén konkrét személyhez rendelése, operatív működés szervezése, stb)
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, interjú videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2024. április 10-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 12 nappal később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. április 22. 17:00.

A helyszín ugyanaz a Zoom meeting, amit korábban az első közgyűlés miatt megnyitottuk, folytatólagosan használva a meeting platformot.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Körmöczi Júlia

Pontosítás tanfolyam Pernyei Gáborral

Pontosítás tanfolyam Pernyei Gáborral

Hat alkalmas alapos elméleti és hatékony gyakorlati oktatással vár minden érdeklődőt az AME felkérésére Pernyei Gábor asztrológus oktató.

A képzés teljes időtartama: 6 * 3 óra

A képzés szombati napokon 14-17 óráig lesznek. Kezdő alkalom 2024.01.06.

A jelentkezés feltételei:

 • A jelentkezés feltétele a morini eredetű nyugati („modernkori tradicionális”)
  asztrológiai alaptudás; a morini elvek, a bolygók, házak, fényszögek jelentőségének
  ismerete.
 • A kért ismeretek igazolását nem kérjük, de aki ezekkel nem rendelkezik, annak a
  tanfolyam követhetetlen lesz, emiatt fölösleges pénzkidobást jelentene számukra.

A jelentkezés módja:

 • A részvételi szándékot az ame@asztrologusok.hu e-mail címen lehet jelezni.
  A levél tárgya „Jelentkezés a 2024-es születési idő korrekció tanfolyamra” legyen.
 • A levélben, a felnőttképzési szerződéshez, fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
   A jelentkező neve
   Születési név
   Anyja neve
   Születési helye és ideje (hónap, nap, év)
   Állandó lakcím
   Levelezési cím
   Telefonszám
   E-mail cím
   Legmagasabb iskolai végzettség
 • A jelentkezők válasz e-mail-t fognak kapni, ami tartalmazza a hallgatói szerződést
  és a tanfolyami díjról készített számlát.
 • A hallgatói szerződést ki kell nyomtatni, aláírni és beszkennelve visszaküldeni. A jelentkezés ezzel és a tanfolyami díj
  kiegyenlítésével válik véglegessé.
 • A jelentkezés véglegesítésének határideje: 2024.01.03.

Tematika alkalmankénti bontásban. Minden alkalommal a vannak kérdés-válasz részek és gyakorlati bemutató élesben, képleteken. A részletesebb tematikát a jelentkezéskor küldjük el.

I. alkalom – Rövid történeti áttekintés, a primer direkció elméleti és analógiás alapjai,

II. alkalom – A pontosítás első lépése: az angol korrekció elméleti és gyakorlati tudnivalói

III. alkalom – Pontosítás primer direkcióval.

IV. alkalom – Amikor az egyszerű nem elég (további horoszkópelemek bevonása a pontosításba), és a végső megoldás (tranzitok a pontosításban)

V. alkalom – A kapott pontosított születési időpont validálása a segédképletekkel (szolár, lunár, tranzitok, tercier direkciók)

VI. alkalom – Közös gyakorlás, a hallgatóktól kapott képleteken, és a hallgatóktól kért témakörökben, példaképletekkel.

Részvételi díj: 10000 Ft/alkalom, így a Tanfolyam díja 60000 Ft

AME tagok számára: 9000Ft/alkalom, így 54000 Ft.

A részvételi díj befizetési határideje 2024.01.05. 12 óra

KÉRDŐASZTROLÓGIAI – HORARY ONLINE KURZUS – Juhász Nórával

KÉRDŐASZTROLÓGIAI – HORARY ONLINE KURZUS – Juhász Nórával

A praktikus kérdések és azonnali válaszok asztrológiája

Szeret még? Megpályázzam az állást? Melyik ingatlant vegyem meg?

2023 október elejétől 20 hetes és 40 órás kérdőasztrológiai kurzus indul asztrológiát már tanult, annak alapjaival már tisztában lévő jelentkezők számára.  Az 5 hónapos tanfolyam célja, hogy a klasszikus asztrológia egyik a középkorban igencsak elterjed és használt praktikus ágának módszereivel ismertesse meg a résztvevőket.

A tanfolyam az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének közreműködésével és Juhász Nóra praktizáló kérdő, tradícionális és középkori asztrológus oktatásával jön létre online felületen.

Az órák hetente egyszer 2 órában hétköznap, kedd este lesznek. A tananyag magvát William Lilly Keresztyén Asztrológia című tanműve szolgáltatja, de a tanfolyam célja, hogy a résztvevők minél több gyakorlatra tegyenek szert kérdőasztrológiai képletetek elemzésében.

Az induló csoport maximális létszáma: 12 fő

Egyéb kérdések és részletek vagy jelentkezés a tanfolyamra:   junora@t-online.hu

Részletesebb információk:

 1. A tanfolyam 2023 október 3-án kedden 18,00 óra vagy 18,30-kor indul és 20,00 óra vagy 20,30-kor fejeződik be. Minden alkalommal 2 órás menetben zajlik az oktatás, max. 5-10 perces szünettel közben. A tanfolyam előreláthatólag 2024 február végén zárul. + 2 hét csúszásra lehet számítani a most még előre nem látható óraelmaradások miatt.
 • Az oktatás az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének Zoom-os felületén zajlik, az minden alkalommal rögzítésre kerül, tehát a részvevők számára utólag elérhető és visszanézhetővé válik.
 • A 20 alkalmas és 40 órás online oktatás díja előre egyben 2023 szeptember 30-ig befizetve:
 • nem AME tagok számára 20.000 Ft regisztrációs díj + 100.000 Ft oktatási díj
 • AME tagok számára 10.000 Ft regisztrációs díj + 100.000 Ft oktatási díj

A 20 alkalmas és 40 órás online oktatás díja két részletben 2023 szeptember 30-ig és december 15-ig befizetve:

 • nem AME tagok számára 20.000 Ft regisztrációs díj + 2 x 53.000 Ft oktatási díj
 • AME tagok számára 10.000 Ft regisztrációs díj + 2 x 53.000 Ft oktatási díj
 • A kurzus tematikája:
 • kérdőasztrológia története, régi és új mesterek, művek, tankönyvek
 • planéták, jegyek, házak, fényszögek specifikus áttekintése, eltérő értékelési módszerek
 • planéták esszenciális és akcidentális méltóságai, értékelése
 • horary képlet érvényessége, konsziderációk, egyéb figyelmeztető jelek, különleges pontok
 • 12 házhoz kapcsolódó jelentések és tipikus kérdések, gyakorlati elemzések
 • gyakorló órák, hozott kérdések és képletek alapján

A tanfolyam a gyakorlatra nagy hangsúlyt fektet, a kurzus órái alatt legalább 70-80 képlet kiértékelésére kerül majd sor.

A kurzus óráihoz vázlatot, jegyzetet, illetve kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzékét kapják meg a hallgatók.

Online Asztrológiai Kerekasztal-nap

Online Asztrológiai Kerekasztal-nap

2023.09.23. Egésznapos ingyenes online alkalom, ahol 3 interaktív kerekasztal beszélgetésben vehet részt, aki eljön.

A témák:

Az asztrológia oktatása és az asztrológus képzés 2023-ban és tovább

Az asztrológia jelenléte a mai humán tudományos világbanA régi tanítók bölcsességének átmentése a mába

Mit akarunk kezdeni magunkkal a következő 5-10-30 évben?

Csatlakozási link a beszélgetésekhez – egésznap érvényes

https://us02web.zoom.us/j/85332570095

Meeting ID: 853 3257 0095

__________________________

A nap pontos menetrendje:
09:40 – 10:00 Gyülekezés, bekapcsolódás az online térbe
10:00 – 10:05 AME elnöki köszöntő
10:05 – 12:00 Az első beszélgetés kezdete – téma: Az asztrológia oktatása és az asztrológus képzés 2023-ban és tovább
12:00 – 13:10 Ebédszünet
13:10 – 13:30 Gyülekezés, bekapcsolódás az online térbe
13:30 – 15:30 Kerekasztal beszélgetés- téma: Az asztrológia jelenléte a mai humán tudományos világban – A régi tanítók bölcsességének átmentése a mába
15:30 – 16:30 Szünet
16:30-16:45 Gyülekezés, bekapcsolódás az online térbe
16:45- 18:30 Kerekasztal beszélgetés – téma: Mit akarunk kezdeni magunkkal a következő 5-10-30 évben?
18:30 – 19:00 Kerekasztal-nap zárás

Az egésznapos program három külön beszélgetést ajánl a hallgatóságnak, melyek körülbelül 2- 2 és fél órás időtartamúak lesznek, és melyekhez interaktív módon kérdésekkel kapcsolódhatnak a hallgatók is.

A rendezvény a Zoom platformján lesz elérhető – és mivel nincs külön helyszín és egyéb kiadás – így ingyenesen lehet rajta részt venni.

Igyekszünk rögzíteni a beszélgetéseket, melyek így később elérhetőek lesznek, az egyesület tagjai számára ingyenesen, a nem tagok számára csekély összeg ellenében. Érdemes csatlakozni az egyesülethez, nem csak ezért, de talán még egy érv mellette a mostani rendhagyó konferencia is.

A napot rövid beszéddel Bogdán-Körmöczi Júlia egyesületi elnök nyitja meg 10 órakor, majd a délelőtt folyamán az első beszélgetést követően ebédszünetet tartunk.

A második beszélgetés 14 órakor, a hamadik 17 órakor kezdődik.

Természetesen segítség a szervezők számára, ha előzetes regisztrációddal jelzed, hogy hány emberrel számolhatunk.

A Kerekasztal-nap elérési linkje itt a honlapon, és a Facebook felületeken, illetve hírlevélben is elérhető lesz már 1 nappal az esemény előtt. A kezdésről külön már csak a Facebook csoportokban lesz értesítés.

Várunk szeretettel 2023.09.23-án szombaton!

Beszámoló a Maratoni Előrejelzőnapról

Beszámoló a Maratoni Előrejelzőnapról

Maratoni előrejelzőnap – 2022.12.10.

KÉPGALÉRIA

Molnárné Gyürki Erika – szervező, előadó, kínai asztrológus

Budapesten, a Harmónia Palota nevéhez híven  nagyon illusztris környezetet biztosított a szimpózium résztvevői számára. Molnárné Gyürki Erika az Előrejelzőnap megálmodója nem csak a helyszín tekintetében választott jól, hanem a résztvevő előadók személyét illetően is.

Azzal a nagyon egyedi helyzettel találkozhatott a közönség, hogy betekintést nyertek a kínai és a nyugati asztrológia módszereibe és szemléletmódjába is, ahogyan egy éves előrejelzésben a várható eseményeket és asztrológiai energiákat vizsgálják.

A kínai asztrológia oktatója és művelőjeként a szervező, Molnárné Gyürki Erika nyitotta a napot kedves szavaival, majd előadásával az év áttekintő energiáit illetően. Megtudhattuk, hogy 2023. február 4-én a Jin Víz Nyúl évét kezdjük meg. Ennek a jelkombinációnak a jelentése, a tavalyi Jang Víz Tigris évhez képest, hogy a finomabb energiák veszik át a durvább, keményebb energiák helyét. Nagyon szemléletesen mutatta be Erika a Nyúl évétől várható hatásokat, a kínai asztrológiához kevesebbet értő közönség számára is. A Nyúl, mint ahogy a természetben, az asztrológiában is egy alkalmazkodó, kompromisszumra törekvő jegy. Szereti a szép és finom megoldásokat, melyeket nem az erő és agresszió ural, hanem a lényegretörő kommunikáció. Előadásában Erika felvázolta a gazdasági és a társadalmi vonatkozásait is a jövő év várható eseményeinek. Áttekintette az egyes hónapok uralkodó energiáit, és kiemelte az augusztusi állásokat, melyek várhatóan meghatározóak lesznek az év folyamán.

Kanizsai Mónika és Molnárné Gyürki Erika

A második előadó Kanizsai Mónika, aki szintén a kínai asztrológia művelője. Tőle az egyes állatjegyek számára várható energiákról tudtunk meg részletes, gyakorlatias információkat. Minden jegy számára elmondta, hogy mire érdemes figyelmet fordítani, kinek-kinek milyen erősítő és változást generáló jellegű eseményekkel lehet kalkulálni. Nyilván, az egyéni életterület, ahol az adott hatást érzékeli a szülött, a saját képletének azon területe, ahol az adott állatjegy képviselteti magát. Mónika nem csak a jegyeket, de az elemek kombinációit is részletesen elemezte, így a hallgatók a mennyei törzsek (a kínai horoszkópábra négy oszlopának felső elemei, az elemi minőségek sora) tekintetében is kaptak útmutatást. Erika közben mindenkinek segített akár ott helyben kikeresni saját érdekeltségeit az elemek és jegyek területén, tehát azonnal vonatkoztathattuk is magunkra a hallottakat.

Pernyei Gábor

Rövid ebédszünet következett, mely módot adott, hogy beszélgethessünk, falatozhassunk a finomságokból melyekkel Erika készült a hallgatóságnak, illetve lehetőségünk volt megvásárolni a speciális kínai asztrológiai naptárat és határidőnaplót, illetve ugyanilyen tervezőt a karmaasztrológiai irányzat szerint Csörsz Melinda jóvoltából. Aki érdeklődik a naptárak iránt, a tervezőktől, Erikától és Melindától még tud rendelni (Kiváló karácsonyi ajándék akár a magunk, akár mások számára)

A szünet után Pernyei Gábor a nyugati, modernkori tradicionális asztrológia „színeiben” adott elő. Témája a Budapest egyesítésének képletére alapozó előrejelzés volt. Szakmailag is nagyon tanulságos volt, hogy milyen alapon állapította meg az előrejelzéshez használt alapképletet, és utána azt milyen módszerekkel ellenőrizte, hogy az alapképlet mennyire megbízható a már ismert korábbi események asztrológiai visszaigazolásával. A kiválasztott kiindulóképlet, és a vizsgálati módszer nagyon stabilnak mutatkozott. Előrejelzésében arra a következtetésre jutott, hogy a 2023-as év nem hoz radikális változást, inkább „folytatása” 2022-nek. A kialakult feszültségek és erővonalak erősödése viszont kikényszerítheti a kikerülhetetlen változtatásokat, amik már most a levegőben vannak.

Tamáskovits Gyula

Tamáskovits Gyula szintén a nyugati asztrológia, annak is a középkorig használatos hagyományokon alapuló ágazatának módszertanával mutatta be a 2023-as év elejére várható eseményeket. Gyula előadásában azokat a modern korban ritkábban látott képleteket és elméleteket is bemutatta, mint az Univerzális kezdet képlete, vagy a Jupiter és Szaturnusz ideális együttállásának időszakokat mutató képletei, vagy éppen a profekciót, mint előrejelző módszert. Előadásában nagyobb korszakokba ágyazva mutatta meg a jelenkor, így a 2022-es és 2023-as évek folyamatait. Vizsgálta a természeti eseményeket, a járványokat, a gazdasági helyzetet és az általános hangulatot, ami a vizsgált időszakban jellemző. Végkövetkeztetéseit a 2023. márciusig tartó időszakra nagy magabiztossággal és pontossággal állapította meg.

Griga Zsuzsanna (balról) és Sáfár Emese (jobboldalon)

A nap záróakkordjaként a magyarországi Transzcendentális karmaasztrológia meghonosítója Griga Zsuzsanna és az iskola tanára Sáfár Emese tartott egy izgalmas előadást – vagy inkább beszélgetést – az előttünk álló időszak csillagászati és asztrológiai eseményeit illetően. Kifejtették milyen jelentőséggel bírnak az égi objektumok közelgő jegyváltásai, egyvonalban-állásai és egymással alkotott fényszögkombinációi. Olyan távolságokba repítettek bennünket, ahol más galaxisok, Neptunuszon túl keringő objektumok és gyönyörűbbnél-gyönyörűbb csillagködök találhatóak. A fizikai távolságokon túl az időben és a kultúrtörténetben is utaztunk egy hatalmasat, hiszen az általuk művelt asztrológiai irányzatban használt égitestek az ősi mitológiai történetek szereplőivel és az ő történeteikkel mutatják számunkra az utat. Elnevezéseik segítenek felismerni, hogy mely történet tanulságait élhetjük meg az égi jelenségek által mutatott időpontokban. Az egész 2023-as év eseményeit végig kísérték, és bemutatták a kiemelt időpontokat is. Előadásuk nem csak izgalmas és érdekes, de végtelenül szórakoztató is volt, mert úgy láthattunk két ízig-vérig asztrológust beszélgetni, mintha őket egy kávézás, teázás, esetleg egy minőségi vörösbor társaságában leshettük volna ki.

Az egész nap élményszerűsége összefoglalható azzal, ha az olvasó elképzeli, hogy milyen csodálattal és ámulattal figyeli a könnyedséget és a professzionalizmust egy kiváló hangszervirtuóz játéka közben. Magával ragadja a zene, jelen esetben az előadás mondanivalója, de valahol tudata mélyén a hallgató sejti, hogy mekkora munka, mennyi gyakorlás és tanulás áll ennek a hatalmas tudásnak a megszerzése mögött, mennyi idő, micsoda elhivatottság és szenvedély. Ebből részesültünk az előadók jóvoltából, és gazdagodtunk a sok hasznos információval.

Unyi Mária, a Decsi hegyi Élménybirtok csokiműhelye jóvoltából pedig minden résztvevő kapott egy exkluzív, nyúl emblémás, pálcás csokit ajándékba.

Felvétel készült az előadásokról, így aki szeretné utólagosan is csatlakozhat az eseményhez. A jövő évben pedig előre gondolhat a részvételre, hiszen 2023. december 3-án újra megrendezésre kerül a Maratoni Előrejelzőnap. Várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel.

Bogdán-Körmöczi Júlia

Asztrológusok Magyarországi Egyesülete

2022.12.10.

Beszámoló a III.Asztrológus konferenciáról

Beszámoló a III.Asztrológus konferenciáról

2022 május 7-én 9 órakor remek bolygóállások voltak az égen, 4 planéta is uralmi helyzetben ontotta jótékony hatását (Hold, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz). Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (AME) által szervezett III. Asztrológus konferencia kapunyitását nem a véletlenre bíztuk, 4 hónappal korábban az időpont választásban, bizony az elekció tanait is segítségül hívtuk a fontos nap eldöntésében. Így utólag azt gondoljuk jól választottunk, az asztrológiai találkozó nagy sikert aratott, kedves és dícsérő visszajelzések érkeztek.

Az egyesület még januárban döntötte el, hogy a Covid miatt már 2 év óta elmaradt konferenciát ebben az évben mindenképpen megrendezi azzal a céllal, hogy a különböző asztrológiai ágak képviselőit egy platformra hívja és lehetőség nyíljon a személyes ismerkedésre, kapcsolatok ápolására, szakmai eszmecserére. Olyan impozáns helyet sikerült a rendezvény helyszínének megszerezni, mely méltó hátteret adott a csillagtudomány különböző képviselőinek előadásaihoz. Elmondhatjuk, hogy több száz év után ismét egyetemi falak és előadótermekben hallgathattuk az asztrológiai prezentációkat, kerekasztalbeszélgetéseket, az ELTE BTK Múzeum körúti épületében.

Bogdán-Körmöczi Júlia az AME elnökének délelőtti megnyitóját követően két szekcióban zajlottak az előadások igen széles érdeklődési spektrumot átölelve, úgy is mint klasszikus és tradícionális asztrológia, jungiánus asztrológia és transzcendentális karmaasztrológia, térhoroszkóp, asztrozófia és kínai asztrológia témákban.

A Díszterem hangulata a nagy tudós elődöket idézte falán megannyi festménnyel, ahol Bogdán-Körmöczi Júlia nyitotta az előadások sorát. A most divatos transzgenerációs mintákat láthattuk általa asztrológiai megjelenésükben. Bevezetőjében arról beszélt, hogy miként vizsgálható tudományosan a személyiség alakulása a környezeti hatások által, majd két példán vezette végig, miként tud egy születési képletbe kódolt viselkedésminta akár 4 generáció női ágán is megismétlődni. Mivel Júlia pszichológiai szemléletben elemez, így a kiemelt állás viselkedési szinten való megjelenésére és a párválasztásra gyakorolt hatására is felhívta a figyelmet. A másik példájában a csavar az volt, hogy az öröklött minta nem saját, hanem a választott pár képletén át húzódott, míg vissza nem tért a vérrokonok egyeneságába. Felmerült a kérdés, hogy a párunknak választott személyek mennyiben felelnek meg a születési családban tapasztalható megélések megtestesítőjeként? Júlia a feloldási lehetőségekre is kitért, úgy, mint a bolygó- és horoszkópállítás, a családállítás, vagy a verbális tanácsadás.

Az ELTE ’A’ épületének Gombocz terme egy igazi klasszikus egyetemi előadóterem, emelkedő padsorokkal, a görög színházak terét idézve és akusztikáját kihasználva. Délelőtti első előadóként Kárpáti Gábor Csaba bűvölte el a hallgatóságot asztrológiai fortélyokkal, egy szerelmi talizmán elkészítési titkainak felfedésével. A középkorban alkalmazott elekciós technika sok apró részletén túlmenően megtudhattuk, hogy az elmaradhatatlan szerelmi siker érdekében vénuszi jellegű kövekre vénuszi varázsigéket vagy szimbólumokat is kell vésni, legalább egy meztelen lobogóhajú lány képében, almával és fésűvel a kezében. Az előadás egy kiragadott részlete és példája volt a most készülő nagyszabású középkori arab nyelvű asztrológiai és mágia könyv magyar fordításának, melynek legkésőbb őszi kiadásán Gábor jelenleg is dolgozik.

A Díszterem második előadója Tick Ervin volt. Az asztrológus egyik legizgalmasabb kalandja, ha kollégája ismeretei között úgy utazhat, mint egy turista, akit szakavatott idegenvezető kalauzol. Ervin a Jungiánus asztrológia meghonosítója, minden fél szavával újabb és újabb ajtókat mutat, amerre bekukkantva mélységek és rétegek tárulnak fel. A komplexusok és a külső bolygók tranzitjai, valamint direkciói közötti kapcsolatot érthettük meg részletesen jungiánus szemléletben. Az aktiválódás ezen formájában a kollektív archetípusok (melyeket a mesék is magukba rejtenek) életünkre gyakorolt hatása, egészen a hétköznapi élmények szintjén jelenik meg. Például a Szaturnusz esetén miként tudunk a határokkal és szabályokkal úgy találkozni, mint egy mesehős a király szavával, a törvénnyel. Ervin bepillantást engedett a technikai részletekbe is, egy olyan ábra segítségével, melyet ő használ az aktiválódások idejének előrejelzésére.

Ezzel párhuzamosan a Gombocz teremben egy szintén pszichológiával átitatott asztrológiai előadást hallhattunk Velencei Mónitól, aki immár 10 éve foglalkozik és kísérletezik a horoszkóp térbeli megjelenítésével, a térhoroszkóp egyéni és csoportos konzultációs alkalmazásával.  Ez a 4 dimenziós megjelenítése egy születési radixnak olyan élményszerű megtapasztalást ad a tanácsot kérőnek és ha csoportban végzik a benne résztvevőknek, ami a verbális tanácsadásnál sokkal átütőbb vagy hatásosabb is lehet. Móni eddigi szakmai következtetéseiről beszélt, érdekes vagy furcsa akár előző életes tapasztalásokat előhozó térhoroszkópos utazásokról mesélt, majd válaszolt a számtalan érdeklődő hallgatói kérdésre.

Az előadások szüneteiben jó volt a rég nem látott kollégákkal személyesen találkozni, kicsit beszélgetni, vagy az eddig csak neten látott előadókkal és asztrológusokkal végre offline is megismerkedni, érdekes témájuk kapcsán szakmai beszélgetésbe bonyolódni egy jó kávé vagy tea és némi házi pogácsa és gyümölcs társaságában.

Az ebédidő előtt a Kari ülésteremben a konferencia közel 100 résztvevője várta, hogy a nap egyfajta csúcspontjaként elkezdődjön a kerekasztalbeszélgetés, melynek témája a ’Bulvár horoszkóp kontra asztrológia’ címet viselte. A közös gondolatcserére olyan ismert asztrológusokat kért fel az AME, akikről tudható volt, hogy markáns véleménye vagy tapasztalata van a témában és a szakmai nyilvánosság előtt hajlandó ezekről nyílan beszélni. Így ült le egy asztalhoz Farkas Andrea a Schőner módszer oktatója, iskolavezető, Németvölgyi-Nagy Renáta nyugati és védikus asztrológus és Tamáskovits Gyula a magyarországi középkori asztrológia meghonosítója, iskolavezető. A beszélgetést Juhász Nóra tradícionális és kérdőasztrológus moderálta. Szükség van-e a bulvárra és ha igen milyen formában? A mediában szereplő asztrológusok milyen megnyilatkozásokkal segíthetik az asztrológia szakmai megítélését? Milyen módon érdemes a rendezvény asztrológiát űzni? Vajon a 21. században még ezoterikus vagy sokkal inkább exoterikus tanná kell válnia az asztrológiának? Az eszmecsere sokakban gondolatokat és hullámokat keltett, sokféle aspektusát lehetett volna még érinteni a témának. Az AME célja ezzel az eszmecserével az együtt gondolkodás megindítása volt, az, hogy a különböző habitusú és irányzatokat képviselő asztrológusok közösen próbáljanak útjelző táblákat állítani az asztrológia presztízsének emelése érdekében. Így jutott el a beszélgetés arra a konklúzióra, hogy egyfajta ’bulvárra’ avagy más kifejezéssel élve ’sajtó’ vagy ’hétköznapi asztrológiára’ bizony szükség van a téma népszerűsítése és az asztrológiához nem értők végett.

Ebéd után a Díszteremben Zentai Anna előadása kezdődött először. Anna személyes élményén át mutatta be, hogy milyen csillagképekkel dolgoznak az asztrozófusok, és hogy ezeknek a csillagképeknek milyen csodálatos mitológiai és mondavilágbeli háttere érvényesül a mai kor emberére is. Előadásában rávilágított, hogy nem csak a nyugati asztrológiában alkalmazott égitestek 12 jegybeli és házbeli elhelyezkedése olvasható ki a születési időből, hanem az égbolton járó planéták akkori és aktuális égi mozgásából fakadó megannyi sorsformáló információ is. Sokszínűen beszélt a Nimród és a Kígyótartó csillagkép szerepéről, ahogy a Tejút misztikumát is megmutatta a hallagatóságnak. Anna személyiségének finom rezgéseit hűen tükrözték az előadásában megjelenő szenvedélyes elhivatottságot is mutató gondolatok és élmények.

A Gombocz teremben a délután harmadik előadója Németvölgyi-Nagy Renáta volt, aki a retrográd planéták születési képletekben való jelentéséről, hozzájuk kapcsolt tipikus viselkedési formákról beszélt nagyon plasztikusan. A retrográd égitestek által jelzett karmikus hiányosságok visszavezethetők az előző életekben szerzett általában negatív tapasztalatokra, cselekedetekre, melyekkel az a feladata a szülöttnek, hogy ebben a földi létben javítgassa vagy teljesen megoldja. Ezek a bolygók nem ritkák a horoszkópokban, az emberek 90%-ának legalább egy retrográd planétája van a radixában. A remek előadás csúcspontja a példák voltak, ahol Reni többek között Eckhardt Tolle író képletét hozta el, akinek 6 darab ilyen égiteste van a képletében. A prezentáció végén lehetőség nyílt Renitől dedikált könyvet venni, amit még 2018-ban írt a témában.

A délután utolsó előadását a Gombocz teremben egy igazán érdekes és aktuális témában az üzleti asztrológia körében tartotta Molnárné Gyürki Erika, aki ráadásul kínai asztrológiai szemmel kalauzolt minket nagyon szemléletesen. Erika magát a gazdasági asztrológia nagykövetének tartja, saját bevallása szerinti célja, hogy a magyar üzleti életben elérje az asztrológia, mint döntési segédeszköz jövőbeni elfogadottságát és minél szélesebb használatát. Bár a hallgatóság nagyrésze a nyugati asztrológusok képviselőiből állt, a nagyon szemléletes és az aktuális világgazdasági és politikai tendenciákat is felvonultató előadás nagyon inspirálóan hatott mindenkire, egyben mutatta Erika üzleti berkekben való jártasságát is. A kérdésekből egyértelműen kiderült a végén, hogy ez izgalmas kutatási téma lehetne a klasszikus vagy tradícionális asztrológiai ismeretekkel bírók számára is és legközelebb szívesen hallgatna az ebben az irányzatban ugyan laikus közönség, nagyon részletes kínai képlet elemzést is.

A Díszterem záró előadója Sáfár Emese transzcendentális karmaasztrológus volt. Emese született csillagász, asztronauta és kutató, aki a teljes naprendszer és a galaxisok világába is kirepítette a hallgatóit. A karmaasztrológiában használatos égitestek százait mutatta be, és tette érthetővé, hogy aki egyszer az univerzumunk működésével ilyen módon lép kapcsolatba, az minden apró részletre figyelni fog, nem hagyja számításon kívűl a legkisebb és legújabb csillagászati objektumot sem. Beszélt a karma és újjászületés rendszeréről, mi több egy nagyon szórakoztató filmes illusztrációval is szolgált, hogy jobban lássuk az ő szemével az élet nagy rendjének menetét.

Dinamizmusa és temperamentuma legalább annyira sodró és lenyűgöző volt, mint az a végtelen csillagászati szakmai tudás, ami megmutatkozott az előadásában, ami elérhetővé tette hallgatói számára a transzcendentális karmaasztrológia gondolkodásmódját és szépségét, ami így vonzó és emberközelivé vált a maga befogadhatatlanul sűrű sokaságában.

A III. Asztrológus konferencia délután 5 órakor zárta kapuit. Ezután akinek még maradt ideje jelen lehetett az AME tisztújító közgyűlésén, amely most kivételesen nyílt ajtókkal zajlott. A tagok mellett az érdeklődők is ottmaradhattak, betekintést kapva az egyesületben zajló szakmai munkáról, tanfolyamokról és eseményekről, érdekvédelmi munkáról. A tagság, melynek 2022-es létszáma a rendes és pártoló tagokat is figyelembe véve már az 50-et is meghaladja, az elnöki beszámolót és jövőre vonatkozó terveket meghallgatva szavazott és újabb 5 évre megválasztotta Bogdán-Körmöczi Júliát elnöki székében.

A jövőbeni egyesületi események között szerepel ennek a konferenciának jövőévi megrendezése, más workshopok szervezése és továbbképzések indítása és a további kapcsolatépítés és eszmecsere folytatása végett olykor informális találkozók megszervezése.

Köszönetet mondunk minden kedves asztrológus előadónak a magas színvonalú, professzionális és rendkívül érdekes prezentációkért, a hallgatóságnak az érdeklődésért és a részvételért, a szervezőknek az áldozatos munkájáért, az önkénteseknek a segítségért!

Találkozzunk 2023-ban az AME IV. Konferenciáján!


Az előadásokról készült felvételekről!

Akik résztvettek, illetve befizették a részvételi díjat, azok számára hamarosan rendelkezésre áll az összes előadás felvétele.

Mivel utómunkát végzünk a nyers felvételeken, ezért kell várni rájuk, viszont így maradéktalanul élvezhetőek lesznek az előadások!

Ha kérdésed lenne kérlek írj az ame@asztrologusok.hu címre!

Elnöki összefoglaló és a jövőbeni terveim

Elnöki összefoglaló és a jövőbeni terveim

Bogdán-Körmöczi Júlia vagyok. 2017-ben kezdeményeztem az AME alapítását, és azóta vezetem az egyesületet.

Az eltelt öt év alatt sikerült az egyesületet szakmai és laikus körökben is ismertté tenni, miközben folyamatosan emelkedett a taglétszám. A Facebookon működő szakmai csoportunk – ahol csak végzett asztrológusok és aktuálisan asztrológiát tanulók a tagok – közel 400 fővel működik. Youtube csatornánknak több mint 700 feliratkozója van a csatornának, az AME hivatalos Facebook oldalát pedig több mint 1500-an követik.

A közgyűlés idejére már a harmadik egésznapos Asztrológus konferenciát tudhatjuk magunk mögött. Tavaly külföldi előadó járt a meghívásunkra hazánkban, és az „online időszak” alatt szervezett kerekasztalbeszélgetések felvételei is sok megtekintést értek el.

Egyik legnagyobb személyes sikeremnek mégis azt tartom, hogy hosszas előkészületi munkával, kitartással, szakmaisággal és csapatmunkával létrejött az Asztrológus Etikai Kódex. Ennek folyományaként a Tagfelvételi bizottság mellett megalakult az Etikai bizottság is.

Terveim a következő 5 éves elnöki ciklusra

 • Rendszeres programok
  A képletelmző szakkör mellett szeretnék más egyéb találkozási lehetőségeket is szervezni a kollégáknak, például vendégelőadók meghívásával, ismert emberekkel szervezett beszélgetésekkel, vagy akár közös kirándulásokkal.
 • Tanfolyamok és workshopok
  Tervezem az egyesület „szolgáltatásait” tanfolyamok és workshopok szervezésvel bővíteni, a kollégáknak továbbképzés jelleggel, az asztrológia iránt érdeklődőknek pedig ismeretterjesztő céllal. A workshopok a tanácsadáshoz szükséges egyéb képességek fejlesztésére is összepontosítanak. (Az első szakmai továbbképző tanfolyam sikerrel lezajlott idén márciusban.)
 • Az oktatás rendszerezése
  Kiemelten fontosnak tartom az asztrológus képzés kérdését, így ez lesz a következő – az Etikai Kódexhez hasonló – nagy „projekt”. Az asztrológiához kapcsolódó különféle oktatások rendszerezésével a szakma megítélését szeretném javítani, mert oktatási időtartam és szintek sokfélesége szervezetlenséget sugall.
 • Szakmai minőségbiztosítás
  Az asztrológia és az asztrológusok megítélésének másik – részben az oktatással is összefüggő – sarkalatos eleme az a szakmai színvonal, amit a tanácsadó képvisel. A kliensek iránti felelősség része, hogy az elemzések megalapozottak, szakmaiak és minőséget tükrözőek legyenek. Az Etikai Kódex lefektet irányelveket ebben a témában is, de további lépések szükségesek a céljaink eléréséhez.
 • Asztrológiai Irányzatok Katalógusa
  Az előkészítő munkát már elkezdtük, így hamarosan létrejöhet az Asztrológiai Irányzatok Katalógusa. Ennek lényege, hogy az asztrológushoz fordulókat és az asztrológiát tanulni vágyókat segítsük eligazodni a különféle irányzatok közöt. Tartalmazza majd, hogy melyik ág milyen módszerekkel dolgozik, milyen kérdésekre ad választ, melyek az egyes irányzatok szakmai követelményei, és természetesen a hazai képviselői listáját is.

Örömmel tölt el mindaz, amit eddig sikerült közösen megvalósítanunk, de sok tervem van, így sok munka vár még ránk, és ehhez kérem a támogatásotokat!


Köszönettel:

Bogdán-Körmöczi Júlia
elnök

Közgyűlés – 2022.05.07.

Közgyűlés – 2022.05.07.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 31.) ezúton meghív a 2022. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2022. május 07. szombat 17:00 óra.

A közgyűlés az ELTE BTK A épületének dísztermében lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • A 2021. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Beszámoló a 2021. év eseményeiről és az egyesület aktuális helyzetéről
 • Az egyesület vezetőjének megválasztása
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása 
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2022. május 07-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 07. 17:15.

A helyszín ugyanaz az ELTE BTK A épületének díszterme lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia – elnök

Képlet pontosítás tanfolyam

Képlet pontosítás tanfolyam

Tapasztalatunk szerint – habár az iskolák többsége foglalkozik a születési képlet pontosításával – a praxis elején az egyik legnehezebb lépés a képlet pontosítása.
Ezen a kritikus pontos segít át Velencei Móni és Pernyei Gábor.
Tudjuk, hogy a legtöbb asztrológiai szoftver kínál pontosítást is az eszközei között, azonban azok is az asztrológus tudására támaszkodnak. A számításokat ugyan elvégzi a gép, de a több alternatívából kiválasztani az egyetlen tényleges időpontot már a szakember dolga.

Az első képzési alkalom 2022.03.19. 17 órai kezdettel online.
Az utána következő három szombat délután lesz a többi online alkalom: 2022.03.26., 2022.04.02., 2022.04.09.

A tematika szerint az első két alkalom az elméleti ismeret, mely magába foglalja a direkció számítást és a helyes jelölő választást, így a pontosítás geometriai és matematikai hátterét. Majd következnek a gyakorlati részek, mint például az adatok felvétele, a jelölők elbírálása, és nem utolsó sorban a megfelelő időpont megállapítása.

A tanfolyam arra helyezi a hangsúlyt, hogy a végén magabiztosan és önállóan tudjon képletet pontosítani az, aki elvégzi. Éppen ezért a tanfolyam megkezdésének előfeltétele az asztrológiai végzettség.

A teljes kurzus ára: 40.000 Ft,
Az egyesületi tagok 10% kedvezményben részesülnek, így számukra a teljes kurzus 36.000 Ft.

A jelentkezés a kurzus díjának átutalásával válik véglegessé. A képzés maximum 10 főt tud fogadni.

A befizetést követően a számlát az egyesülettől kapja a jelentkező, és a visszaigazolással egyidőben kapja meg az online elérhetőséget is, ami másra nem átruházható.

A tanfolyammal kapcsolatos adatkezelési szabályzatot és az általános szerződési feltételeket minden jelentkező előzetesen kapja meg a jelentkezéskor e-mailben, de még a tanfolyam befizetése előtt.

Lezárások Budapesten 2022.05.07-én

Lezárások Budapesten 2022.05.07-én


MÁJUS 7.

Budapest, 1. kerület

 • Bem rakpart Margit híd és Szilágyi Dezső tér közötti szakasza, Szilágyi Dezső tér, Corvin tér Fő utcába futó szakasza, Fő utca Corvin tér és Ponty utca közötti szakasza, Ponty utca, Szalag utca, Hunyadi János út egészen a Dísz térig, Dísz tér
  • 04.00 – 20.00
  • Gyalogos átengedési pont üzemel 04.00-09.30, 12.30-13.00 és 17.30-20.00 között:
   • Bem rakpart – Csalogány utca
  • Halász utca – a Fő utca és a Bem rakpart között
   • 00.00 – 24.00
   • Gyalogos átengedési pont üzemel 0-24
    • Fő utca – Halász utca
   • Tárnok utca, Szentháromság tér
    • 00.00-23.00
   • Szentháromság utca
    • 00.00-23.00
   • Országház utca
    • 04.00 – 20.00
   • Úri utca, Dísz tér
    • 04.00 – 20.00
   • Palota út a Váralja utcáig
    • 04.00 – 19.00

Budapest, 2. kerület

 • Margit híd fél sáv, Liphtay utca, Bem rakpart Margit híd és Szilágyi Dezső tér közötti szakasza
  • 04.00-20.00

Budapest, 5. kerület

 • Alkotmány utca a Bajcsi-Zsilinszky úttól a Honvéd utcáig, Honvéd utca Alkotmány utca és Báthory utca közötti szakasza, Báthory utca a Vértanúk terénél, Vértanúk tere, Garibaldi utca, a Kossuth Lajos tér Garibaldi utca és id. Antall József rakpart közötti szakasza, id. Antall József rakpart a duna parti holokauszt emlékmű és a Carl Lutz rakpart közötti szakasza, Jászai Mari tér (Nagy Imre szobornál), Margit híd
  • 04.00-20.00
  • Autós átengedési pont üzemel 04.00-09.30, 12.30-13.00 és 17.30-20.00 között:
   • Alkotmány utca – Vadász utca
  • Gyalogos átengedési pont üzemel 04.00-09.30, 12.30-13.00 és 17.30-20.00 között:
   • Alkotmány utca – Honvéd utca
   • Honvéd utca – Báthory utca
   • Antall József rakpart – József Attila szobor

Budapest, 6. kerület

 • Dvorzák sétány – Zichy Mihály út
  • 00.00-24.00
  • Gyalogos átengedési pontok:
   • Olof Palme sétány
   • Napozó terasz
  • Kós Károly sétány a Kacsóh Pongrácz úti felüljáróig
   • 05.00-20.00
  • Kós Károly sétány a Kacsóh Pongrácz úti felüljáróig
   • 05.00-20.00
  • Hősök tere – tér körüli közlekedési útvonal
   • 05.00-20.00
  • Állatkerti körút a Gundel Károly útig
   • 05.00-20.00
  • Dózsa György út a Szondi utcától a Városligeti fasorig, valamint az Andrássy út a Rippl Rónai utcáig
   • 04.00-20.00
  • Akadémia utca – Garibaldi utca és Zoltán utca közötti szakasz
   • 00.00 – 24.00
  • Andrássy út a Hősök terétől az Izabella utcáig tartó, belváros felé haladó szakasza, Izabella utca az Andrássy úttól a Podmaniczky utcáig, Ferdinánd híd az Izabella utcától a Váci útig, Váci út a Ferdinánd hídtól a Szent István körútig, Bajcsy-Zsilinszky út a Szent István körúttól az Alkotmány utcáig.
   • 04.00-20.00
   • Autós átengedési pont üzemel 04.00-09.30, 12.30-13.00 és 17.30-20.00 között:
    • Andrássy út – Bajza utca
    • Izabella utca – Podmaniczky utca
   • Gyalogos átengedési pont üzemel egész nap:
    • Andrássy út – Kodály körönd
   • Gyalogos átengedési pont üzemel 04.00-09.30, 12.30-13.00 és 17.30-20.00 között:
    • Izabella utca – Aradi utca
    • Izabella utca – Szondi utca
   • Olof Palme sétány
    • április 30. – május 8. 12.00
   • Verona angyalai utca – a múzeum hátsó bejáratától az Olof Palme sétányig
    • április 30. – május 8. 12.00

Ciro Discepolo budapesti szemináriuma – beszámoló

2021 szeptember 18-án Ciro Discepolo olasz asztrológus jött, látott és szimpátiában győzött, még ha a saját technikájáról meggyőzni nem is mindenkit tudott a magyar kollégái közül.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (AME) hagyományt szeretne teremteni ezzel az eseménnyel, hogy ismert, külföldi asztrológusokat invitál hazánkba, akik előadásokat, szemináriumokat tartanak saját szakterületükről, kutatásaikról vagy egyedi technikájukról. Az AME egyik legfőbb célja az, hogy az egyesületi és egyesületen kívüli magyar asztrológusok szakmai éhségét kielégítse, ismereteiket, világnézetüket és nyitottságukat tágítsa, nem utolsó sorban együttműködéseket és nemzetközi kapcsolatokat építsen ezáltal szerte Európában vagy a nagyvilágban.

Ennek első állomása volt Olaszország legismertebb és legtöbbet publikáló asztrológusának budapesti látogatása, melyet 3 hónapos előkészületi munka előzött meg az egyeztetések és a járványhelyzet miatt. Ciro Discepolo nem először jár a magyar fővárosban, 2006-ban az első és eddig egyetlen magyar nyelven megjelenő könyve bemutatóján és a rákövetkező években több különböző szeminárium és asztrológiai konferencia révén már ismerősként köszönthette Budapestet.

Az AME ezúttal egy egésznapos szemináriumot készített elő számára az Andrássy úti Magnet Házban foglalva egy tágas termet. Szinte az utolsó hetekig kérdéses volt, vajon a járványhelyzet különböző rendelkezései miatt megrendezhető lesz-e egy offline, élő előadás úgy, ahogy elképzeltük. Végül a csillagok is segítettek bennünket és a félelmek és tartózkodások ellenére, több mint negyven asztrológus kolléga jött el az ország több városából a találkozóra.

Ciro Discepolo magát írónak, kutatónak és szoftverfejlesztőnek is tartja. Legismertebb kutatási területe az irányított szolár és lunár horoszkópok, és nagy port felvert szakmai könyvei is ehhez a témakörhöz kötődnek. Több mint 130 könyve, nagyobb cikke jelent már meg 50 éves pályafutása alatt eddig 8 különböző nyelvre lefordítva. Szeptemberi szemináriumának címét is ennek fókuszpontjába állításával adta meg: Cselekvő asztrológia – az irányított születésnapok és a bolygóhatások megszelídítése.

A magyar asztrológusok korán érkeztek a szemináriumra, mely az előadó anyanyelvén, olaszul zajlott konszekutív tolmácsolással, három olaszul jól beszélő asztrológus vagy asztrológiához értő kolléga segédletével, akik Bertalan Éva, Juhász Nóra és Nedeczky Lea voltak. Ciro előszeretettel fogadta a közbevetett kérdéseket, amikre kimerítően igyekezett válaszolni. A résztvevők előzetesen megkapták Ciro Discepolo által összeállított 34 pontból álló szabályrendszert, aminek alapján a nap folyamán jónéhány radix képlet szolár revolúciós ábráját vizsgáltuk meg egy adott évre és adott problémára tekintettel. A jelenlévők képet kaphattak arról, szerinte mikor és miért érdemes más földrajzi helyen tölteni a születésnapunkat, mint odahaza, és számos megható és érdekes példát, történetet hallhattunk arról, vajon tényleg működik-e az irányított szolár horoszkóp.

Ciro bemutatta azt a legújabb fejlesztésű szoftver programot is (Aladin), melynek internetes előfizetéses debütálása 2021 végére várható és amelynek segítségével egy hozzáértő asztrológus perceken belül ki tudja választani a megfelelő földrajzi helyet egy születésnap eltöltésére a kedvező szolárév érdekében.

Bogdán-Körmöczi Júlia az AME elnöke, és a program támogató szervezője, valamint Juhász Nóra, aki e rendezvény kapcsolattartója és főszervezője volt, a nap végén tárgyaltak Ciro Discepolo egyik bestseller és már több nyelven is elérhető (angol, német, francia, olasz) a ’Tranzitok és Szolár revolúció’ legfőbb művének esetleges magyar fordításáról, mely a predikciós technikák részletes leírását tekintve hiánypótló lenne a magyar piacon.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének szervező bizottsága jólesően fogadta a pozitív visszajelzéseket az esemény után és ennek tükrében szeretné folytatni a jövőben a hagyományt, más asztrológiai ágazatból és más nyelvterületről érkező ismertebb asztrológus 2022-beni meghívásával.

2021 szeptember 22.

Galéria

Közgyűlés 2021.04.19.

Közgyűlés 2021.04.19.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. április 19. hétfő 18:00 óra.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus úton történik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással). A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
 • A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása (pl etikai biztosság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, tagfelvételi bizottság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, stb)
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. április 19-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. árpilis 19. 18:15.

A helyszín ugyanaz a Zoom meeting, amit korábban az első közgyűlés miatt megnyitottuk, folytatólagosan használva a meeting platformot.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia

Közgyűlési meghívó

Közgyűlési meghívó

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. január 12. kedd 09:00.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt 2021. február 8-ig érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus útontörténik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A közgyűlés és a megismételt közgyűlés zoom linkjét minden tagnak elküldtük a megadott elektronikus levelezési címére. Amennyiben nem kaptad meg, kérlek jelezd az ame@asztrologusok.hu címen!

A tervezett napirendi pontok:

 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 2. Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással).
  A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
 3. A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többséggel, nyílt szavazással).
 4. A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 5. A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)
„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. január 12-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az AME alapszabályának megfelelően az egyesület 3 nappal később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. január 15. 11:30.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlésről, vagy szükség esetén a megismételt közgyűlésről videofelvétel készül. A felvételt a jegyzőkönyv mellékleteként a jogszabályok által előírt ideig megőrizzük.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint pontosan csatlakozzon. A közgyűlés Zoom felületét a kezdési időpont előtt 10 perccel nyitjuk meg.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia

Aktuális hírek

Aktuális hírek

Esetmegbeszélő zártkörű alkalmakat szervezünk gyakorló asztrológus tagjaink számára minden hónap utolsó szombatján 16-órai kezdettel. Bővebb információkért kattints ide….

A Youtube csatornánkon számos érdekességet találtok: kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat, korábbi riportokat. Az egyesülti tagok számára már elérhető a tavalyi, 2019-es konferencia teljes videó anyaga (erről a hírlevélben is kaptok értesítést és elérhetőséget)

Augusztustól indulnak a gyakorlat orientált „posztgraduális” mini tanfolyamok, melyek a végzett asztrológusok számára szolgálnak csemegével, hiszen a meglévő tudásra építkezve lehet bővíteni szakmai kompetenciánkat speciális ismeretekkel. Bővebb információért kattints ide…

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

2020. augusztusától indul útjára – a hazánkban csak néhány helyen elérhető – posztgraduális asztrológiai speciál kollégium.

24 órás gyakorlatorientált kislétszámú képzés
személyesen Budapesten vagy online rendszerben.

A budapesti képzés az oktatók időbeosztása szerint indulnak vagy
Hétvégi képzési formában: 2 teljes hétvége (4 nap),
vagy hétköznap este 17-20 óráig heti egyszer 3 óra. Összesen 6 alkalom.
Az árakról és a kurzusok pontos kezdési időponjait később tesszük közzé.

A témák:
– Ascendens pontosítás a külső megjelenést figyelembevéve
A kurzust tartja: Szabó Zsuzsanna

-Solár revolúció számítása és alkalmazása
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Tarot alapozó kurzus – a Nagy arkánumok
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

-Számmisztika (alapozó kurzus)
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

– Szinasztriaképlet elemzése
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Symbolon kártya ismeret

-Primer direkció számítása és alkalmazása

-Holdcsomópontok értelmezése a radixban

-Az Arab pontok értelmezése a radixban

-A Lilith értelmezése a radixban

-Asztrozófiai áttekintés

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Sokunkat érint a jelen helyzet gazdasági változása, és erre szeretne az egyesület reagálni. 
A 2020-as éves tagdíj a rendkívüli helyzetre tekintettel határozott ideig (2021.01.01.-ig)
egyéni megfontolás alapján (becsületkassza elven) fog működni. 

Három összeg közül lehet választani:

3000 Ft/ év – csökkentett tagdíj 2020
6000 Ft/év – alaptagdíj 2020
9000 Ft/év – támogatói tagdíj 2020

Az utalást az alábbi számlaszámra várjuk:
CIB bank
10700268-70704653-51100005

A megjegyzésbe kérlek írd bele:- a tagdíj összege mellett látható elnevezést,- és a nevedet is, (ha nem a nevedhez kötött számlaszámodról utalsz!) 

Nagyon köszönöm!

A befizetett tagdíjakat az eddigiekhez hasonlóan az egyesületi életre és rendezvények lebonyolítására fordítjuk. A jelen helyzetben ez elsősorban a minél profibb online megoldások felfejlesztését is jelenti. 

Céljaink

Céljaink

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (röviden AME) az alábbi célokat tűzte ki elsődlegesen az alapításakor:

 • Az asztrológia etikai szabályainak rögzítése.
 • Ösztönző intellektuális közeget biztosítani a tagjainak.
 • Az asztrológia, mint tudásgyűjtemény népszerűsítése, a szakma presztízsének megteremtése, többek között országos előadások szervezésével, országos terjesztésű kiadványok és egyéb, az asztrológiát széles körben népszerűsítő termékek értékesítésével.
 • Elősegíteni az asztrológiai kutatásokat.
 • A tagok sorában a legkülönfélébb álláspontok képviselői találhatók meg, ezért az AME mint szervezet egyetlen véleményt sem juttat kifejezésre az AME véleményeként. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják véleményüket az AME tagjaként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha az AME szervezetének egészét képviselnék.
 • Az asztrológiát az emberiség javára kell felhasználni, ezért az AME nem támogat olyan célt, amely nem az emberiség javát szolgálja.
AstroVerzum – módszer munkacsoport

AstroVerzum – módszer munkacsoport

Bolygó- és horoszkópállítás

Alapító tagjai:
Molnár Ildikó
Bogdán-Körmöczi Júlia
Gálfi Irén
Szabó Zsuzsanna
Borsodi Viktória
Liszkay Judit
Szabó Márti

A munkacsoport 2018 februárjában alakult kísérleti jelleggel, és hamar kiépült egy erős szakmai közösség. A két éves munka során kialakítottak egy módszert, az AstroVerzumot, ami a gyakorlatban a horoszkóp képlet térbeli megjelenítése, állítása.
A módszernek alapvető szabályai vannak, amik az állítás kereteit határozzák meg. Az AstroVerzum állítás sokféle megtapasztalásra ad lehetőséget. Például a saját képlet „belső érzékelését”, vagy az állítás során megmutatkozó feldolgozható önismereti témákat, és akár a Hellinger féle családállításhoz hasonló többrétű oldással is járó folyamat végigvitelét.

A módszer kiválóan alkalmas önismereti célokra, és szupervíziós technikának is.

Az alapítók az AstroVerzum módszert a saját tapasztalatik, gyakorlatuk és személyiségük szerint használják, így mindegyikük egyedien építi be saját praxisába az AstroVerzum technikát.

A csoport Facebook oldalát ide kattintva találod.

Az érdeklődők további információkat kaphatnak a molnar.ildiko@integralasztro.hu vagy a bkj@asztrologusok.hu címen.

Tájékoztató a pártoló tagságról

Tájékoztató a pártoló tagságról

Az egyesület pártoló tagjainak sorába felvehető bármely nagykorú személy. A belépéshez el kell fogadnia az egyesület céljait, és a pártoló tagokra vonatkozó szabályait. A pártoló tagok kedvezményei és egyesületi lehetőségei csak minimálisan térnek el a rendes tagokétól. Az alábbiakban részletezve is megtalálható, hogy milyen előnyökkel és jogokkal jár a pártolói tagság.

Az egyesületi pártoló tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület rendezvényein való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Asztrológiai tanulmányaihoz segítséget kaphat a már végzett asztrológusoktól. (esetmegbeszélésekhez, speciális kérdésekhez, speciális technikákkal kapcsolatban is van mód konzultálni az egyesület gyakorló asztrológusaival)

Jogok:
Az egyesület pártoló tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
d./az egyesület irataiba betekintetni (Az adatnyilvántartások adatvédelmi okokból nem betekinthetőek.)

Kötelezettségek:
Az egyesület pártoló tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.

Tagdíj:
Az egyesület pártoló tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 10 000 Ft, mely tartalmazza a 9000 Ft tagidíjat, és a 1000 Ft támogatói díjat. (Ez havi kb. 833 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 8000 Ft (mely tartalmazza a 7000 Ft tagidíjat és 1000 Ft támogatói díjat)
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 4000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 5000 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:
Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB BankSzámlaszám: 10700268-70704653-51100005

Tájékoztató a rendes tagságról

Tájékoztató a rendes tagságról

Az egyesület céljai között fogalmazza meg, hogy olyan szakmai közösséget épít, amely megformálja és magáénak érzik az asztrológiát, mint hivatást. A közösség az egyesület rendes tagságának döntései és munkája révén alakul ki, és lesz az a közeg, ami inspiráló mindannyiunk számára.

A rendes tagság döntései alakítják az egyesület állásfoglalásait, a magunkra vonatkoztatott elveket valamint a mások felé mutatni kívánt képet az asztrológusokról. Tehát nagyon fontos, hogy aki csak tud csatlakozzon, és akár csak egyetlen egy szavazattal, de legyen része a most kialakulóban lévő folyamatoknak.

A rendes tagok számára sok előnnyel és néhány feladattal jár az egyesületi tagság.
Az előnyök között szerepel, hogy az AME honlapján való szereplés, vagy az etikai kódex elfogadása, amely az asztrológust védi és támogatja, hogy szakmaiságának magas minőségével ki tudjon emelkedni a bulvár asztrológia közegéből és megfelelő elismerést kapjon a hivatása.
A hivatalos listán való megjelenés fontos az asztrológusoknak és fontos azoknak is, akik asztrológushoz kívánnak fordulni, hiszen a szakmai megbecsültség és a minőségi munka együtt kell, hogy járjon.

A tagsággal járó előnyök:

 • Rendezvényeken való előadás lehetősége.
 • Szupervíziós konzultáció igénybevételének lehetősége, erre szakmailag képzett konzulensekkel.
 • Publikálási lehetőség az AstroNovum című szakmai lapban. (A végeleges anyagot a főszerkesztőnek is jóvá kell hagynia.)
 • Az egyesület hivatalos asztrológuslistáján való szerepeltetés – ezáltal szakmai minőségi kiemelés.
 • Bemutatkozási felület, és az elérhetőségek feltüntetése az egyesület honlapján (szöveges formában, vagy video anyaggal)
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Rendezvényeken való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon.
 • Az egyesület támogatást nyújthat a szakmai jellegű rendezvények szervezésében (pl.: workshopok, tanfolyamok).
 • Az egyesület támogatást nyújt tudományos kutatás végzéséhez.
 • Az egyesület támogatja a kistérségi szerveződéseket, és programokat.

Jogok:
Az egyesület rendes tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik
d./az egyesület irataiba betekintetni
e./arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Kötelezettségek:
Az egyesület rendes tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.
d./Köteles a lakcímét és e-mail címét annak megváltozását követő 15 napon belül az ügyvezetőhöz bejelenteni.

A rendes tagság és az egyesület hivatalos listáján való szereplés feltételei:

 • Egy írásos szakmai anyag beadása, mely lehet a szakdolgozat is, ha korábban asztrológiai iskolában végzett asztrológus a jelentkező. A szakmai anyag legalább öt (A/4-es) oldalnak megfelelő terjedelmű, szakmailag megalapozott személyiségelemzés, vagy prognózis.
 • Egy bemutatkozó anyag, ami később a honlapon is szerepeltethető
 • Ha van, akkor a kutatási terület, téma ismertetése (ha nincs ilyen, az nem befolyásolja a listára való felvételt.)

Tagdíj:
Az egyesület rendes tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 9000 Ft (havi 750 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 6000 Ft
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 6000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 4500 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

A Tagsági jelentkezési lap kitöltéséhez kattints erre a linkre!

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:

Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700268-70704653-51100005

Körmöczi Júlia

Körmöczi Júlia

1989 óta foglalkozom asztrológiával, a sokéves önálló tanulást követően az asztrológusi oklevelemet kiváló minősítéssel szereztem a Baktay Ervin Asztrológus Intézetben 2004-ben. Az utóbbi 18 évben egyéni elemzések, egyéni oktatás és csoportos oktatás formájában a hivatásommá vált az asztrológia.

A „civil” diplomámat 2005-ben vettem át a Szegedi Tudományegyetemen, ahol elektronikus sajtó és nemzetközi kommunikáció szakon, bölcsészként diplomáztam.

2019 óta egy viszonylag új módszerrel a horoszkóp térbeli megjelenítésével is foglalkozom. Az általam vezetett állítások alapját az AstroVerzum bolygó és horoszkópállító módszer adja, amit saját tapasztalataim és ismereteim egészítenek ki.

2020-ban szerzem meg a Személyközpontú tanácsadói végzettségemet, ami egy hároméves módszerspecifikus képzés záró akkordja lesz. A képzést a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület tartja.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének életrehívója, és jelenlegi elnöke vagyok. Az egyesületi munkában és saját szakmaiságomban is a magas szintű szakmai felkészültség és elkötelezettség motivál. 

Asztrológiai szemléletemet a pszichológiai megközelítés jellemzi, ami azt jelenti, hogy a fejlődésre koncentrálok, elsősorban az önismereti munkát támogatom szakmai tudásommal, és csak kisebb mértékben kerül hangsúly a jövő alternatíváira. Kifejezetten a személyiségelemzést és a kapcsolatok elemzését szeretem, mert azt vallom, hogy abból profitálhat a legtöbbet a kérdező. Az egyént, mint komplex egységet tekintem.
A fejlődés és megélés tapasztalatom szerint több szinten zajlik, tehát nem csak a fizikai eseményeket lehet formálni, hanem meg lehet érteni az érzelmi történéseket, fel lehet dolgozni a múltbeli „sérüléseket”, és mindenhez társul egy szellemi síkú értelmezés is. Az egész azonban a spirituális értelembe vett egész tükrében válik igazán érthetővé, tehát ezt az olvasatot is mindig figylembe veszem, és amennyiben a kliens is nyitott rá, szívesen vizsgálom a helyzetét ebben a spirituális rendben.

Az asztrológiát a humanisztikus, személyközpontú pszichológia eszközeivel, Symbolon és Tarot kártya használatával, valamint alapszintű számmisztikával egészítem ki. Több oldalról, árnyaltan elemzem a hozzám fordulók horoszkópját, hozzásegítve őket a problémáik megoldásához. Szeretnék úgy segíteni, hogy az egyúttal a leghatékonyabban szolgálja a tanulásukat és a fejlődésüket.

Az asztrológiai személyiségelemzések mellett két különleges témában végzek kutatómunkát, az egyik az asztrológiában speciális területnek tekintett ikertestvér-horoszkópok kutatása és elemzése. A másik az intelligencia megmutatkozása a horoszkópban, különös tekintettel az intelligencia fejlesztésének és kiaknázásának lehetőségeire a gyermekeinknél.
Mindkét témában személyesen is érintett vagyok: mivel ikergyermekeim vannak, és tagja vagyok a Mensa HungarIQa egyesületnek.

Úgy gondolom, hogy az asztrológia alkalmas az önsimereti munka segítésére, és komplexitása révén olyan árnyalatokat képes feltárni a hozzá fordulóknak, ami egyedülálló az önismereti módszerek körében.

Hivatásom szerint abban segítem a hozzám fordulókat, hogy megtalálják a saját útjukat, amin a saját ritmusuk szerint haladhatnak. Az önálló döntésekhez eljutni kalandos lehet, de ezek a döntések hozzák végső soron a változást. 

Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat és segítséget nyújt az út megválasztásában is.  A döntés, az akarat, az elhatározás és a cselekvés az emberen múlik.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekkel is kereshet engem, állok rendelkezése.

Elérhetőségeim:
e-mail: bkj@asztrologusok.hu
weboldal: www.egeszen.hu
telefon: +3670-557-0902

Facebook: Körmöczi Júlia – önismereti tanácsadó, asztrológus

Tik-tok: KörmöcziJúlia önismeret

Molnárné Gyürki Erika

Molnárné Gyürki Erika

Közgazdász – kínai asztrológus vagyok, az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője

A Stúdió küldetése, hogy új utakat nyissunk az üzleti-és vállalati jövőkép építésében, a speciális információkra nyitott cégvezetők számára. Egyedi eljárásokkal olyan képet rajzolunk a cégéről, ahogyan még sosem szemlélte. Üzleti koncepciónk két pilléren nyugszik. Egyrészről a vállalkozásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai, a pénzügyi, gazdasági környezet alakulása és annak lehetséges hatásai. Más részről a kínai asztrológia több évezredes megfigyelései, az azokból levont következtetések és információk, mellőzve minden spirituális maszlagot. 

Az öt elem tan segítségével megvizsgáljuk magát a céget, mint önálló entitást, leírjuk a céget körülvevő energiákat, a fejlődési trendeket és lehetséges irányokat. Összevetjük a cég és a tulajdonos, illetve a céget irányító management energiáit és erősségeit. Ezzel elősegítjük a cég jövőbeni működését és előnyhöz juttatjuk a céget azokkal a versenytársaival szemben, akik nem nyitottak erre a szemléletmódra. Komplex elemzéseink által ügyfeleink olyan információkra tesznek szert, melyekre így együttesen, egymás hatását vizsgálva még sohasem hívták föl a figyelmüket. 

További információkért keressen elérhetőségeinken! 

Weboldalunk: Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió

 E-mail: studio@era-gon.hu

Telefonszám: 06 30 278 9863

Esetmegbeszélés

EsetmegbeszélésAz esetmegbeszélés mint „műfaj” minden olyan asztorlógus számára hasznos, aki személyes tanácsadást folytat. Nem összekeverendő a szupervízióval, hiszen itt az esetmegbeszélésen az adott képlet elemzésének technikai oldalát boncolgatjuk. Olyan esetek kerülnek megbeszélésre, melyek valamilyen szempontból kiemelt figyelmet igénylenek vagy különleges témájuk vagy eseleg problematikus elemzési szempontjaik miatt.

AZ esetmegbeszéléseket mindig egy vezető moderálja, de minden résztvevő hozhat (sőt, jó is, ha hoz) saját praxisból képletet. Az, hogy melyik képlet kerül a csoport elé, akutálisan a csoportban dől el. Az esetmegbeszélő csoportok egyelőre a Zoom rendszeren keresztül online működnek, de kellő számú érdeklődő esetén Budapesten van mód személyes találkozók szervezésére is. (Jelezzétek, ha ilyen igényetek lenne)

Mivel kiemelten érzékeny adatokkal dolgozunk, ezért az esetmegbeszélésnél különösen fontos a kliens anonimitása úgy a képlet adatainak megadásánál, mint az esetismertetés során. Nincs benne rugalmasság, ez mindneki számára kötelező. Az esetmegbeszélés vezetője figyel ennek az alapvető szabálynak a betartására.

Az esetmegbeszélés nem azonos a képletek teljes kiértékelésével, hanem az esethozó szempontjait figyelembe véve vitatja meg a közösség, a felvetéseket, és keres közösen lehetséges válaszokat a kérdésekre.

Mivel sokféle irányzatban dolgozunk, és az egyes alaklmakon összejövő csoport összetétele változhat, ezért kérünk mindnekit, hogy legyen nyitott és elfogadó a más irányzat értelmezési rendszerével. Mindannyian tudjuk, hogy az „egy igazság” nem megfogalmazható, ha már két asztrológus van a közelben – de rengeteget tanulhatunk egymás szemléletéből és specializációjából.

Ha az esetmegbeszélő csoportokkal kalpcsolatban kérdésed van, keresd Bogdán-Körmöczi Júliát (bkj@asztrologusok.hu), vagy Velencei Mónit (velencei13@gmail.com).

Az esetmegbeszélő csoportok pontos napját és idejét keresd a Facebook csoport eseményei között, illetve a havi hírlevélben. A hírlevélre feliratkozáshoz kattints ide.Az egyesület 2020-as tervei

Az egyesület 2020-as tervei

A 2020-as évre azt a célt tűztük ki, hogy megalakítjuk azokat a szakmai bizottságokat, melyeket a későbbiekben segítségül hívhatunk, ha közös szakmai kérdések merülnek fel. 

Terveink a teljesség igénye nélkül:

 • Szakmai bizottságok felállítása
 • Etikai kódex finomítása
 • Egy szupervíziós rendszer életrehívása
 • Kutatási munkák segítésére történő szoftverfejlesztés
 • A nemzetközi kapcsolatok kiépítése, csatlakozási lépések megkezdése, ha megfelelőek a kritériumok
 • Kutatási támogatási rendszer kidolgozása, pályázás anyagi forrásokra
 • Pszichológiai összehasonlító vizsgálat megkezdése (tervezett végzés 2024)
 • Egyesületi könyvtár közismertté tétele, további bővítése
 • Oktatások, előadások, workshopok szervezése, támogatásHa úgy érzed ezek a témakörök érdekelnek, fontosnak tartod őket, akkor belépéseddel, illetve tagságod meghosszabbításával tudod segíteni a munkát egyrészt személyes közreműködéseddel, másrészt anyagilag.


Ha tudsz olyan fontos témát, ami itt nem szerepel, de jó lenne még idén belekezdeni, kérlek írd meg az ame@asztrologusok.hu címre.