Szerző: AMEadminisztracio

Ciro Discepolo budapesti szemináriuma – beszámoló

2021 szeptember 18-án Ciro Discepolo olasz asztrológus jött, látott és szimpátiában győzött, még ha a saját technikájáról meggyőzni nem is mindenkit tudott a magyar kollégái közül.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (AME) hagyományt szeretne teremteni ezzel az eseménnyel, hogy ismert, külföldi asztrológusokat invitál hazánkba, akik előadásokat, szemináriumokat tartanak saját szakterületükről, kutatásaikról vagy egyedi technikájukról. Az AME egyik legfőbb célja az, hogy az egyesületi és egyesületen kívüli magyar asztrológusok szakmai éhségét kielégítse, ismereteiket, világnézetüket és nyitottságukat tágítsa, nem utolsó sorban együttműködéseket és nemzetközi kapcsolatokat építsen ezáltal szerte Európában vagy a nagyvilágban.

Ennek első állomása volt Olaszország legismertebb és legtöbbet publikáló asztrológusának budapesti látogatása, melyet 3 hónapos előkészületi munka előzött meg az egyeztetések és a járványhelyzet miatt. Ciro Discepolo nem először jár a magyar fővárosban, 2006-ban az első és eddig egyetlen magyar nyelven megjelenő könyve bemutatóján és a rákövetkező években több különböző szeminárium és asztrológiai konferencia révén már ismerősként köszönthette Budapestet.

Az AME ezúttal egy egésznapos szemináriumot készített elő számára az Andrássy úti Magnet Házban foglalva egy tágas termet. Szinte az utolsó hetekig kérdéses volt, vajon a járványhelyzet különböző rendelkezései miatt megrendezhető lesz-e egy offline, élő előadás úgy, ahogy elképzeltük. Végül a csillagok is segítettek bennünket és a félelmek és tartózkodások ellenére, több mint negyven asztrológus kolléga jött el az ország több városából a találkozóra.

Ciro Discepolo magát írónak, kutatónak és szoftverfejlesztőnek is tartja. Legismertebb kutatási területe az irányított szolár és lunár horoszkópok, és nagy port felvert szakmai könyvei is ehhez a témakörhöz kötődnek. Több mint 130 könyve, nagyobb cikke jelent már meg 50 éves pályafutása alatt eddig 8 különböző nyelvre lefordítva. Szeptemberi szemináriumának címét is ennek fókuszpontjába állításával adta meg: Cselekvő asztrológia – az irányított születésnapok és a bolygóhatások megszelídítése.

A magyar asztrológusok korán érkeztek a szemináriumra, mely az előadó anyanyelvén, olaszul zajlott konszekutív tolmácsolással, három olaszul jól beszélő asztrológus vagy asztrológiához értő kolléga segédletével, akik Bertalan Éva, Juhász Nóra és Nedeczky Lea voltak. Ciro előszeretettel fogadta a közbevetett kérdéseket, amikre kimerítően igyekezett válaszolni. A résztvevők előzetesen megkapták Ciro Discepolo által összeállított 34 pontból álló szabályrendszert, aminek alapján a nap folyamán jónéhány radix képlet szolár revolúciós ábráját vizsgáltuk meg egy adott évre és adott problémára tekintettel. A jelenlévők képet kaphattak arról, szerinte mikor és miért érdemes más földrajzi helyen tölteni a születésnapunkat, mint odahaza, és számos megható és érdekes példát, történetet hallhattunk arról, vajon tényleg működik-e az irányított szolár horoszkóp.

Ciro bemutatta azt a legújabb fejlesztésű szoftver programot is (Aladin), melynek internetes előfizetéses debütálása 2021 végére várható és amelynek segítségével egy hozzáértő asztrológus perceken belül ki tudja választani a megfelelő földrajzi helyet egy születésnap eltöltésére a kedvező szolárév érdekében.

Bogdán-Körmöczi Júlia az AME elnöke, és a program támogató szervezője, valamint Juhász Nóra, aki e rendezvény kapcsolattartója és főszervezője volt, a nap végén tárgyaltak Ciro Discepolo egyik bestseller és már több nyelven is elérhető (angol, német, francia, olasz) a ’Tranzitok és Szolár revolúció’ legfőbb művének esetleges magyar fordításáról, mely a predikciós technikák részletes leírását tekintve hiánypótló lenne a magyar piacon.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének szervező bizottsága jólesően fogadta a pozitív visszajelzéseket az esemény után és ennek tükrében szeretné folytatni a jövőben a hagyományt, más asztrológiai ágazatból és más nyelvterületről érkező ismertebb asztrológus 2022-beni meghívásával.

2021 szeptember 22.

Galéria

Közgyűlés 2021.04.19.

Közgyűlés 2021.04.19.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. április 19. hétfő 18:00 óra.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus úton történik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással). A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
 • A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása (pl etikai biztosság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, tagfelvételi bizottság szükségességének megvitatása, döntés esetén felállítása, stb)
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. április 19-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. árpilis 19. 18:15.

A helyszín ugyanaz a Zoom meeting, amit korábban az első közgyűlés miatt megnyitottuk, folytatólagosan használva a meeting platformot.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia

Közgyűlési meghívó

Közgyűlési meghívó

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Rác köz 1/A.) ezúton meghív a 2021. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2021. január 12. kedd 09:00.

A közgyűlés lebonyolítása a vírushelyzet miatt 2021. február 8-ig érvényben lévő 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet rendelkezései alapján elektronikus útontörténik, a Zoom Meeting online szoftver használatával.

A közgyűlés és a megismételt közgyűlés zoom linkjét minden tagnak elküldtük a megadott elektronikus levelezési címére. Amennyiben nem kaptad meg, kérlek jelezd az ame@asztrologusok.hu címen!

A tervezett napirendi pontok:

 1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 2. Az egyesület székhelyének módosítása (háromnegyedes szótöbbség, nyílt szavazással).
  A székhelyként szolgáló ingatlant a tulajdonos értékesítette, ezért új székhely szükséges.
 3. A 2020. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többséggel, nyílt szavazással).
 4. A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 5. A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)
„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2021. január 12-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az AME alapszabályának megfelelően az egyesület 3 nappal később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. január 15. 11:30.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlésről, vagy szükség esetén a megismételt közgyűlésről videofelvétel készül. A felvételt a jegyzőkönyv mellékleteként a jogszabályok által előírt ideig megőrizzük.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint pontosan csatlakozzon. A közgyűlés Zoom felületét a kezdési időpont előtt 10 perccel nyitjuk meg.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia

Aktuális hírek

Aktuális hírek

Esetmegbeszélő zártkörű alkalmakat szervezünk gyakorló asztrológus tagjaink számára minden hónap utolsó szombatján 16-órai kezdettel. Bővebb információkért kattints ide….

A Youtube csatornánkon számos érdekességet találtok: kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat, korábbi riportokat. Az egyesülti tagok számára már elérhető a tavalyi, 2019-es konferencia teljes videó anyaga (erről a hírlevélben is kaptok értesítést és elérhetőséget)

Augusztustól indulnak a gyakorlat orientált “posztgraduális” mini tanfolyamok, melyek a végzett asztrológusok számára szolgálnak csemegével, hiszen a meglévő tudásra építkezve lehet bővíteni szakmai kompetenciánkat speciális ismeretekkel. Bővebb információért kattints ide…

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

Mini tanfolyamok haladó asztrológusoknak

2020. augusztusától indul útjára – a hazánkban csak néhány helyen elérhető – posztgraduális asztrológiai speciál kollégium.

24 órás gyakorlatorientált kislétszámú képzés
személyesen Budapesten vagy online rendszerben.

A budapesti képzés az oktatók időbeosztása szerint indulnak vagy
Hétvégi képzési formában: 2 teljes hétvége (4 nap),
vagy hétköznap este 17-20 óráig heti egyszer 3 óra. Összesen 6 alkalom.
Az árakról és a kurzusok pontos kezdési időponjait később tesszük közzé.

A témák:
– Ascendens pontosítás a külső megjelenést figyelembevéve
A kurzust tartja: Szabó Zsuzsanna

-Solár revolúció számítása és alkalmazása
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Tarot alapozó kurzus – a Nagy arkánumok
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

-Számmisztika (alapozó kurzus)
A kurzust tartja: Fejérvári Laura

– Szinasztriaképlet elemzése
A kurzust tartja: Bogdán-Körmöczi Júlia

-Symbolon kártya ismeret

-Primer direkció számítása és alkalmazása

-Holdcsomópontok értelmezése a radixban

-Az Arab pontok értelmezése a radixban

-A Lilith értelmezése a radixban

-Asztrozófiai áttekintés

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Rendkívüli tagdíjkedvezmény

Sokunkat érint a jelen helyzet gazdasági változása, és erre szeretne az egyesület reagálni. 
A 2020-as éves tagdíj a rendkívüli helyzetre tekintettel határozott ideig (2021.01.01.-ig)
egyéni megfontolás alapján (becsületkassza elven) fog működni. 

Három összeg közül lehet választani:

3000 Ft/ év – csökkentett tagdíj 2020
6000 Ft/év – alaptagdíj 2020
9000 Ft/év – támogatói tagdíj 2020

Az utalást az alábbi számlaszámra várjuk:
CIB bank
10700268-70704653-51100005

A megjegyzésbe kérlek írd bele:- a tagdíj összege mellett látható elnevezést,- és a nevedet is, (ha nem a nevedhez kötött számlaszámodról utalsz!) 

Nagyon köszönöm!

A befizetett tagdíjakat az eddigiekhez hasonlóan az egyesületi életre és rendezvények lebonyolítására fordítjuk. A jelen helyzetben ez elsősorban a minél profibb online megoldások felfejlesztését is jelenti. 

Céljaink

Céljaink

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (röviden AME) az alábbi célokat tűzte ki elsődlegesen az alapításakor:

 • Az asztrológia etikai szabályainak rögzítése.
 • Ösztönző intellektuális közeget biztosítani a tagjainak.
 • Az asztrológia, mint tudásgyűjtemény népszerűsítése, a szakma presztízsének megteremtése, többek között országos előadások szervezésével, országos terjesztésű kiadványok és egyéb, az asztrológiát széles körben népszerűsítő termékek értékesítésével.
 • Elősegíteni az asztrológiai kutatásokat.
 • A tagok sorában a legkülönfélébb álláspontok képviselői találhatók meg, ezért az AME mint szervezet egyetlen véleményt sem juttat kifejezésre az AME véleményeként. A tagok vagy csoportjaik kifejezésre juttathatják véleményüket az AME tagjaként, de véleményüket vagy tetteiket nem állíthatják be úgy, mintha az AME szervezetének egészét képviselnék.
 • Az asztrológiát az emberiség javára kell felhasználni, ezért az AME nem támogat olyan célt, amely nem az emberiség javát szolgálja.
AstroVerzum – módszer munkacsoport

AstroVerzum – módszer munkacsoport

Bolygó- és horoszkópállítás

Alapító tagjai:
Molnár Ildikó
Bogdán-Körmöczi Júlia
Gálfi Irén
Szabó Zsuzsanna
Borsodi Viktória
Liszkay Judit
Szabó Márti

A munkacsoport 2018 februárjában alakult kísérleti jelleggel, és hamar kiépült egy erős szakmai közösség. A két éves munka során kialakítottak egy módszert, az AstroVerzumot, ami a gyakorlatban a horoszkóp képlet térbeli megjelenítése, állítása.
A módszernek alapvető szabályai vannak, amik az állítás kereteit határozzák meg. Az AstroVerzum állítás sokféle megtapasztalásra ad lehetőséget. Például a saját képlet “belső érzékelését”, vagy az állítás során megmutatkozó feldolgozható önismereti témákat, és akár a Hellinger féle családállításhoz hasonló többrétű oldással is járó folyamat végigvitelét.

A módszer kiválóan alkalmas önismereti célokra, és szupervíziós technikának is.

Az alapítók az AstroVerzum módszert a saját tapasztalatik, gyakorlatuk és személyiségük szerint használják, így mindegyikük egyedien építi be saját praxisába az AstroVerzum technikát.

A csoport Facebook oldalát ide kattintva találod.

Az érdeklődők további információkat kaphatnak a molnar.ildiko@integralasztro.hu vagy a bkj@asztrologusok.hu címen.

Tájékoztató a pártoló tagságról

Tájékoztató a pártoló tagságról

Az egyesület pártoló tagjainak sorába felvehető bármely nagykorú személy. A belépéshez el kell fogadnia az egyesület céljait, és a pártoló tagokra vonatkozó szabályait. A pártoló tagok kedvezményei és egyesületi lehetőségei csak minimálisan térnek el a rendes tagokétól. Az alábbiakban részletezve is megtalálható, hogy milyen előnyökkel és jogokkal jár a pártolói tagság.

Az egyesületi pártoló tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület rendezvényein való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Asztrológiai tanulmányaihoz segítséget kaphat a már végzett asztrológusoktól. (esetmegbeszélésekhez, speciális kérdésekhez, speciális technikákkal kapcsolatban is van mód konzultálni az egyesület gyakorló asztrológusaival)

Jogok:
Az egyesület pártoló tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
d./az egyesület irataiba betekintetni (Az adatnyilvántartások adatvédelmi okokból nem betekinthetőek.)

Kötelezettségek:
Az egyesület pártoló tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.

Tagdíj:
Az egyesület pártoló tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 10 000 Ft, mely tartalmazza a 9000 Ft tagidíjat, és a 1000 Ft támogatói díjat. (Ez havi kb. 833 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 8000 Ft (mely tartalmazza a 7000 Ft tagidíjat és 1000 Ft támogatói díjat)
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 4000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 5000 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:
Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB BankSzámlaszám: 10700268-70704653-51100005

Tájékoztató a rendes tagságról

Tájékoztató a rendes tagságról

Az egyesület céljai között fogalmazza meg, hogy olyan szakmai közösséget épít, amely megformálja és magáénak érzik az asztrológiát, mint hivatást. A közösség az egyesület rendes tagságának döntései és munkája révén alakul ki, és lesz az a közeg, ami inspiráló mindannyiunk számára.

A rendes tagság döntései alakítják az egyesület állásfoglalásait, a magunkra vonatkoztatott elveket valamint a mások felé mutatni kívánt képet az asztrológusokról. Tehát nagyon fontos, hogy aki csak tud csatlakozzon, és akár csak egyetlen egy szavazattal, de legyen része a most kialakulóban lévő folyamatoknak.

A rendes tagok számára sok előnnyel és néhány feladattal jár az egyesületi tagság.
Az előnyök között szerepel, hogy az AME felállít egy olyan hivatalos szakmai listát, amellyel az asztrológust védi és támogatja, hogy szakmaiságának magas minőségével ki tudjon emelkedni a bulvár asztrológia közegéből és megfelelő elismerést kapjon a hivatása.
A hivatalos listán való megjelenés fontos az asztrológusoknak és fontos azoknak is, akik asztrológushoz kívánnak fordulni, hiszen a szakmai megbecsültség és a minőségi munka együtt kell, hogy járjon.

A tagsággal járó előnyök:

 • Az egyesület hivatalos asztrológuslistáján való szerepeltetés – ezáltal szakmai minőségi kiemelés.
 • Bemutatkozási felület, és az elérhetőségek feltüntetése az egyesület honlapján (szöveges formában, vagy video anyaggal)
 • Publikálási lehetőség az AstroNovum című szakmai lapban. (A végeleges anyagot a főszerkesztőnek is jóvá kell hagynia.)
 • Rendezvényeken való előadás lehetősége.
 • Szupervíziós konzultáció igénybevételének lehetősége, erre szakmailag képzett konzulensekkel.
 • Továbbképzéseken vehet részt kedvezményes áron.
 • Szakmai workshopokon való részvétel kedvezményes áron.
 • Rendezvényeken való részvétel kedvezményes áron.
 • Részt vehet a zártkörű találkozókon, rendezvényeken, fórumokon.
 • Az egyesület támogatást nyújthat a szakmai jellegű rendezvények szervezésében (pl.: workshopok, tanfolyamok).
 • Az egyesület támogatást nyújt tudományos kutatás végzéséhez.
 • Az egyesület támogatja a kistérségi szerveződéseket, és programokat.

Jogok:
Az egyesület rendes tagja jogosult:
a./az egyesület tevékenységében részt venni
b./az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik
d./az egyesület irataiba betekintetni
e./arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Kötelezettségek:
Az egyesület rendes tagja:
a./Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. Önkéntesen vállalt feladatát ellátni legjobb tudása szerint.
d./Köteles a lakcímét és e-mail címét annak megváltozását követő 15 napon belül az ügyvezetőhöz bejelenteni.

A rendes tagság és az egyesület hivatalos listáján való szereplés feltételei:

 • Egy írásos szakmai anyag beadása, mely lehet a szakdolgozat is, ha korábban asztrológiai iskolában végzett asztrológus a jelentkező. A szakmai anyag legalább három (A/4-es) oldalnak megfelelő terjedelmű, szakmailag megalapozott személyiségelemzés, vagy prognózis.
 • Egy bemutatkozó anyag, ami később a honlapon is szerepeltethető
 • Ha van, akkor a kutatási terület, téma ismertetése (ha nincs ilyen, az nem befolyásolja a listára való felvételt.)

Tagdíj:
Az egyesület rendes tagjának éves tagdíja kedvezmények nélkül 9000 Ft (havi 750 Ft)

Igénybe vehető tagdíj kedvezmények:

 • Diák- és nyugdíjas kedvezmény: Adott naptári évre érvényes diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása (elektronikus úton elküldött másolat) esetén az éves tagdíj: 6000 Ft
 • Folyamatos tagságért járó kedvezményA folyamatos tagság minden 3. éve után (vagyis a 4., 7. stb. év befizetésekor) a tagdíj 10%-kal csökken. A tagdíj e kedvezménnyel együtt sem csökkenhet 6000 Ft alá.
 • Gyed, gyes okán járó kedvezmény: A gyeden vagy gyesen lévő kismamák a (legkisebb) gyermek hároméves koráig kedvezményes, féláras tagdíjat fizethetnek, tehát évi 4500 Ft-ot, ehhez csupán a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni, vagy elektronikus úton másolatot küldeni róla. (nem szükséges hitelesített másolat). 

A különféle kedvezmények – diák- és nyugdíjas, folyamatos tagság, gyed, gyes – összevonhatók, de a fizetendő teljes tagdíj semmiképpen sem csökkenhet 4000 Ft alá.

Az egyesületi tagdíj utalását erre a számlaszámra kérjük:

Név: Asztrológusok Magyarországi Egyesülete
Bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700268-70704653-51100005

Bogdán-Körmöczi Júlia

Bogdán-Körmöczi Júlia

1989 óta foglalkozom asztrológiával, a sokéves önálló tanulást követően az asztrológusi oklevelemet kiváló minősítéssel szereztem a Baktay Ervin Asztrológus Intézetben 2004-ben. Az utóbbi 18 évben egyéni elemzések, egyéni oktatás és csoportos oktatás formájában a hivatásommá vált az asztrológia.

A “civil” diplomámat 2005-ben vettem át a Szegedi Tudományegyetemen, ahol elektronikus sajtó és nemzetközi kommunikáció szakon, bölcsészként diplomáztam.

2019 óta egy viszonylag új módszerrel a horoszkóp térbeli megjelenítésével is foglalkozom. Az általam vezetett állítások alapját az AstroVerzum bolygó és horoszkópállító módszer adja, amit saját tapasztalataim és ismereteim egészítenek ki.

2020-ban szerzem meg a Személyközpontú tanácsadói végzettségemet, ami egy hároméves módszerspecifikus képzés záró akkordja lesz. A képzést a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület tartja.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesületének életrehívója, és jelenlegi elnöke vagyok. Az egyesületi munkában és saját szakmaiságomban is a magas szintű szakmai felkészültség és elkötelezettség motivál. 

Asztrológiai szemléletemet a pszichológiai megközelítés jellemzi, ami azt jelenti, hogy a fejlődésre koncentrálok, elsősorban az önismereti munkát támogatom szakmai tudásommal, és csak kisebb mértékben kerül hangsúly a jövő alternatíváira. Kifejezetten a személyiségelemzést és a kapcsolatok elemzését szeretem, mert azt vallom, hogy abból profitálhat a legtöbbet a kérdező. Az egyént, mint komplex egységet tekintem.
A fejlődés és megélés tapasztalatom szerint több szinten zajlik, tehát nem csak a fizikai eseményeket lehet formálni, hanem meg lehet érteni az érzelmi történéseket, fel lehet dolgozni a múltbeli “sérüléseket”, és mindenhez társul egy szellemi síkú értelmezés is. Az egész azonban a spirituális értelembe vett egész tükrében válik igazán érthetővé, tehát ezt az olvasatot is mindig figylembe veszem, és amennyiben a kliens is nyitott rá, szívesen vizsgálom a helyzetét ebben a spirituális rendben.

Az asztrológiát a humanisztikus, személyközpontú pszichológia eszközeivel, Symbolon és Tarot kártya használatával, valamint alapszintű számmisztikával egészítem ki. Több oldalról, árnyaltan elemzem a hozzám fordulók horoszkópját, hozzásegítve őket a problémáik megoldásához. Szeretnék úgy segíteni, hogy az egyúttal a leghatékonyabban szolgálja a tanulásukat és a fejlődésüket.

Az asztrológiai személyiségelemzések mellett két különleges témában végzek kutatómunkát, az egyik az asztrológiában speciális területnek tekintett ikertestvér-horoszkópok kutatása és elemzése. A másik az intelligencia megmutatkozása a horoszkópban, különös tekintettel az intelligencia fejlesztésének és kiaknázásának lehetőségeire a gyermekeinknél.
Mindkét témában személyesen is érintett vagyok: mivel ikergyermekeim vannak, és tagja vagyok a Mensa HungarIQa egyesületnek.

Úgy gondolom, hogy az asztrológia alkalmas az önsimereti munka segítésére, és komplexitása révén olyan árnyalatokat képes feltárni a hozzá fordulóknak, ami egyedülálló az önismereti módszerek körében.

Hivatásom szerint abban segítem a hozzám fordulókat, hogy megtalálják a saját útjukat, amin a saját ritmusuk szerint haladhatnak. Az önálló döntésekhez eljutni kalandos lehet, de ezek a döntések hozzák végső soron a változást. 

Minden változás a megértéssel kezdődik, és az elhatározás megszületésével indul útjára. Az asztrológia képes megadni a megértéshez szükséges információkat és segítséget nyújt az út megválasztásában is.  A döntés, az akarat, az elhatározás és a cselekvés az emberen múlik.

Az egyesülettel kapcsolatos kérdésekkel is kereshet engem, állok rendelkezése.

Elérhetőségeim:
e-mail: bkj@asztrologusok.hu
weboldal: www.achirit.hu
telefon: +3670-557-0902

Molnárné Gyürki Erika

Molnárné Gyürki Erika

Közgazdász – kínai asztrológus vagyok, az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője

A Stúdió küldetése, hogy új utakat nyissunk az üzleti-és vállalati jövőkép építésében, a speciális információkra nyitott cégvezetők számára. Egyedi eljárásokkal olyan képet rajzolunk a cégéről, ahogyan még sosem szemlélte. Üzleti koncepciónk két pilléren nyugszik. Egyrészről a vállalkozásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai, a pénzügyi, gazdasági környezet alakulása és annak lehetséges hatásai. Más részről a kínai asztrológia több évezredes megfigyelései, az azokból levont következtetések és információk, mellőzve minden spirituális maszlagot. 

Az öt elem tan segítségével megvizsgáljuk magát a céget, mint önálló entitást, leírjuk a céget körülvevő energiákat, a fejlődési trendeket és lehetséges irányokat. Összevetjük a cég és a tulajdonos, illetve a céget irányító management energiáit és erősségeit. Ezzel elősegítjük a cég jövőbeni működését és előnyhöz juttatjuk a céget azokkal a versenytársaival szemben, akik nem nyitottak erre a szemléletmódra. Komplex elemzéseink által ügyfeleink olyan információkra tesznek szert, melyekre így együttesen, egymás hatását vizsgálva még sohasem hívták föl a figyelmüket. 

További információkért keressen elérhetőségeinken! 

Weboldalunk: Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió

 E-mail: studio@era-gon.hu

Telefonszám: 06 30 278 9863

Velencei Móni

Velencei Móni

Eredeti szakmám szerint szociális munkás vagyok, tehát mindig is segítő szakember voltam. Segítő szakemberként az ember nyilván megpróbál jó válaszokat találni arra, hogy hogyan működik az ember és a társadalom. A szociális munkás képzés keretein belül tanultam pszichológiát és szociológiát is, azonban valami hiányzott. Így találtam rá kb. 20 évvel ezelőtt az asztrológiára, ami teljessé tette számomra az ember és működésének leírását.

Több hazai asztrológiai iskolában is tanultam, Hollós R. Lászlónál, Mireisz Lászlónál, Kovács Gábornál, Tárnoki Gábornál stb., illetve nyilván sokat olvastam, és most már sok száz saját magam által tanulmányozott horoszkóp van a hátam mögött. Folyamatosan alkalmazom magam is a saját életvezetésemben a megszerzett tudást. Kb. 10 éve van asztrológiai tanácsadó praxisom.

2011-ben kezdtem el foglalkozni a horoszkópok térbeli megjelenítésének módszerével. Mindig érdekelt, hogy hogyan lehetne élményszerűvé tenni a horoszkóp rejtette tudást a laikusok számára is, és a térhoroszkóp módszere jelentette számomra a megoldást. Ezzel a módszerrel végre nem én mondom meg a „frankót” a tanácskérőknek, hanem nekik maguknak nyílik lehetőségük a horoszkópjuk rejtette bölcsességgel közvetlenül, élményszerűen kapcsolatba lépni. A módszerről több írás található a honlapomon. 2019 óta csoportban is dolgozom eredményesen a módszerrel, korábban inkább a térhoroszkópos egyéni segítésben szereztem gyakorlatot.

Elérhetőségeim:
Tel: +36-20-460-9593
email: velencei13@gmail.com
honlap: www.velenceimoni.hu

Esetmegbeszélés

EsetmegbeszélésAz esetmegbeszélés mint “műfaj” minden olyan asztorlógus számára hasznos, aki személyes tanácsadást folytat. Nem összekeverendő a szupervízióval, hiszen itt az esetmegbeszélésen az adott képlet elemzésének technikai oldalát boncolgatjuk. Olyan esetek kerülnek megbeszélésre, melyek valamilyen szempontból kiemelt figyelmet igénylenek vagy különleges témájuk vagy eseleg problematikus elemzési szempontjaik miatt.

AZ esetmegbeszéléseket mindig egy vezető moderálja, de minden résztvevő hozhat (sőt, jó is, ha hoz) saját praxisból képletet. Az, hogy melyik képlet kerül a csoport elé, akutálisan a csoportban dől el. Az esetmegbeszélő csoportok egyelőre a Zoom rendszeren keresztül online működnek, de kellő számú érdeklődő esetén Budapesten van mód személyes találkozók szervezésére is. (Jelezzétek, ha ilyen igényetek lenne)

Mivel kiemelten érzékeny adatokkal dolgozunk, ezért az esetmegbeszélésnél különösen fontos a kliens anonimitása úgy a képlet adatainak megadásánál, mint az esetismertetés során. Nincs benne rugalmasság, ez mindneki számára kötelező. Az esetmegbeszélés vezetője figyel ennek az alapvető szabálynak a betartására.

Az esetmegbeszélés nem azonos a képletek teljes kiértékelésével, hanem az esethozó szempontjait figyelembe véve vitatja meg a közösség, a felvetéseket, és keres közösen lehetséges válaszokat a kérdésekre.

Mivel sokféle irányzatban dolgozunk, és az egyes alaklmakon összejövő csoport összetétele változhat, ezért kérünk mindnekit, hogy legyen nyitott és elfogadó a más irányzat értelmezési rendszerével. Mindannyian tudjuk, hogy az “egy igazság” nem megfogalmazható, ha már két asztrológus van a közelben – de rengeteget tanulhatunk egymás szemléletéből és specializációjából.

Ha az esetmegbeszélő csoportokkal kalpcsolatban kérdésed van, keresd Bogdán-Körmöczi Júliát (bkj@asztrologusok.hu), vagy Velencei Mónit (velencei13@gmail.com).

Az esetmegbeszélő csoportok pontos napját és idejét keresd a Facebook csoport eseményei között, illetve a havi hírlevélben. A hírlevélre feliratkozáshoz kattints ide.Az egyesület 2020-as tervei

Az egyesület 2020-as tervei

A 2020-as évre azt a célt tűztük ki, hogy megalakítjuk azokat a szakmai bizottságokat, melyeket a későbbiekben segítségül hívhatunk, ha közös szakmai kérdések merülnek fel. 

Terveink a teljesség igénye nélkül:

 • Szakmai bizottságok felállítása
 • Etikai kódex finomítása
 • Egy szupervíziós rendszer életrehívása
 • Kutatási munkák segítésére történő szoftverfejlesztés
 • A nemzetközi kapcsolatok kiépítése, csatlakozási lépések megkezdése, ha megfelelőek a kritériumok
 • Kutatási támogatási rendszer kidolgozása, pályázás anyagi forrásokra
 • Pszichológiai összehasonlító vizsgálat megkezdése (tervezett végzés 2024)
 • Egyesületi könyvtár közismertté tétele, további bővítése
 • Oktatások, előadások, workshopok szervezése, támogatásHa úgy érzed ezek a témakörök érdekelnek, fontosnak tartod őket, akkor belépéseddel, illetve tagságod meghosszabbításával tudod segíteni a munkát egyrészt személyes közreműködéseddel, másrészt anyagilag.


Ha tudsz olyan fontos témát, ami itt nem szerepel, de jó lenne még idén belekezdeni, kérlek írd meg az ame@asztrologusok.hu címre. 

Asztro placc – Ahol az asztrológia életre kel

Asztro placc – Ahol az asztrológia életre kel

Havi előrejelző értekezés szakértőktől.
A csoport tagjai az egyesület hitelesített asztrológusai
A csoport Youtube csatornája

Bemutatkozás:
Gyakorló asztrológusként vitatjuk meg az aktuális égi állásokat. Elmondjuk, hogy mi hogyan éljük meg , és hogyan szeretnénk a tudásunkkal segíteni neked. Kérdésekkel nyugodtan fordulj hozzánk az asztroplacc@gmail.com e-mail címre. Szívesen válaszolunk globális, többekre is érvényes kérdésekre, viszont egyéni kérdéseket egyéniben vállalunk.

————————————————————————————————————————————————-

Asztrológusok:
Gálfi Irén – galfiiren@gmail.com
Molnár Ildikó Mikolta – http://integralasztro.hu/
Szabó Zsuzsanna – https://asztrologiapaholy.hu/
Szabó Márti – https://www.facebook.com/egvilagunk/
Liszkay Judit – liszkayjudith@gmail.com

Alkalmazott asztrológia munkacsoport

Alkalmazott asztrológia munkacsoport

Az alkalmazott asztrológia nem más, mint az asztrológiai tudás integrálása az élet legkülönfélébb területébe. Az asztrológiát jelenleg legelterjedtebben életvezetési tanácsadásra használják, de számos olyan terület lenne, ahol segítséget nyújthat. Többek között a pedagógia, a pszichológia, a kriminalisztika vagy a kár az egészségügy.

A pályaválasztási tanácsadás, a házassági mediáció vagy akár a csoportok működésével kapcsolatos támogatás a pszichológia részterületeinek számít. Az asztrológiai elemzés és tanácsadás is alkalmas ezeknek a területeknek a támogatására, hiszen ugyanúgy, ahogy a pszichológiai személyiségtesztek mérési eredményeire támaszkodik például a pályaorientációs tanácsadás, a pontos (szakember által pontosított) születési képlet is ad felvilágosítást a kliens irányultságairól, profiljáról, és hatékonyan tud segíteni az analógiás megfeleltetéssel pl a pályaválasztásban.

Az alkalmazott asztrológia hazánkban még gyerekcipőben jár, de folyamatosan fejlődik. A témát Szabó Zsuzsanna asztrológus gondozza, így ha kérdésed vagy ötleted van keresd őt bátran.

Elérhetősége: szabo.zs1956@gmail.com

Juhász Nóra

Juhász Nóra

Juhász Nóra tradicionális és kérdőasztrológus vagyok továbbá Bach virágesszenciákkal foglalkozó tanácsadó.

A civil életben idegenvezetői és külkereskedelmi főiskolai végzettséggel rendelkezem, a gyakorlati életben az egyik kereső foglalkozásom és vállalkozásom az idegenforgalom területéhez köt.

Több mint 20 éve foglalkozom és tanulmányozom az asztrológia csodálatos világát. 2000-2005 között A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kalo Jenő által fémjelzett asztrológiai iskolájába jártam és ott végeztem, mint tradícionális asztrológus. Tanácsadóként arra törekszem, hogy a hozzám fordulók minél inkább elmélyedjenek az önismeretükben, megismerjék sorsfeladataikat és az abból fakadó lehetőségeiket a legjobban kiaknázhassák hétköznapi életük során.

2013-2015 között a RACAS Egyesület Herbály Zsuzsa által létrehozott horary – kérdőasztrológiai iskolájában tanultam és végeztem, mint kérdőasztrológus. Tanácsadóként a mindennapi élet gyakorlati kérdéseire és hétköznapi igen-nem dilemmáira tudok nagyon pontos válaszokat adni a klasszikus asztrológia ezen technikája segítségével. Születési dátum nem kell hozzá, csupán egy jól feltett kérdés egy aktuális élethelyzetre és a gyors válasz felesleges időveszteséget, pénzt avagy eltékozolt energiát takaríthat meg a kérdezőnek!

2021 januárja óta Tamáskovits Gyula 2 éves középkori asztrológiai iskolájában képzem tovább magam, ahol úgy érzem megtaláltam a tiszta forrást, ami az asztrológia legősibb technikáinak és bölcsességének megismeréséhez vezet.

Bach virágterápiás tanácsadóként célom, hogy tudásommal segítséget nyújtsak mindazoknak, akik tenni szeretnének önmaguk jó közérzete, egészsége és érzelmi kiegyensúlyozottsága érdekében!

Elérhetőségeim:

Fogadónapjaim:  kedd-szerda-csütörtök
Telefon: + 36 20 9193605  ( Viber, Messenger, Whatsapp is)
E-mail: junora@t-online.hu
Honlap: www.ituna-asztrologia.hu
Facebook: www.facebook.com/Ituna.Studio.asztrologia.bachviragterapia

Pernyei Gábor

Pernyei Gábor

Név:                Pernyei Gábor

Telefon:          06-30-901-2895

E-mail:            pernyei.gabor@vivaldi.net

Honlap:           https://www.idokod.hu

Asztrológiával 1998 óta foglalkozom; pusztán kíváncsiságból kezdtem tanulni, mint filozófiai rendszer érdekelt, valójában szkeptikusként. A tanulmányaim során azonban lépten-nyomon azt tapasztaltam, hogy az asztrológia egy valóban működő rendszer, sőt, hogy az egymástól különböző asztrológiai irányzatok, egymás mellett és külön-külön is, akár a hétköznapi életben is közvetlenül ellenőrizhetően működő rendszerek – ezzel már önmagukban is, együttesen pedig még inkább bizonyítva egy, az anyagi világon túl lévő – nem ok-okozati – világ létezését, ami az anyagi világ működésének és létezésének mélyebb okát és tulajdonképpeni értelmét adja meg.

Érdeklődésem azóta nem kizárólagosan asztrológiai irányú, hanem mindenre kiterjed, ami ennek a világnak a működését; a létezés okát és célját megérteni segíthet, de a fő irányvonalam ebben az asztrológia maradt. Az asztrológiai gyakorlatomban leginkább a morini irányvonalat követem, leginkább azért, mert a tanulmányaimat is ezen a vonalon kezdtem el, ebben vannak a legmélyebb ismereteim, és ezt érzem magamhoz legközelebbinek – de szeretném itt is kiemelni, hogy más irányzatokat, egymás közti látszólagos ellentmondásaik ellenére is, ugyanolyan helytállóaknak tapasztaltam meg, mint a “sajátomat”.

Legelőször Kalo Jenőnél kezdtem el tanulni, akinek itt is szeretném megköszönni, hogy az asztrológia szilárd alapjait rakta le számomra és bennem. Ugyanígy köszönet illeti többi tanítómesteremet: Mireisz Lászlót, Kovács Gábort, Paksi Zoltánt, Barlai Zoltánt, akiktől az asztrológia kimeríthetetlenségét és sokszínűségét tanultam meg; a sor hosszan folytatható lenne mindazokkal az ismert vagy akár kevésbé ismert emberekkel – nem csak asztrológusokkal, természetesen -, akiknek a könyveit olvastam, vagy akár csak egy-egy mondatukkal hatottak rám, ösztönöztek, emeltek rajtam, előre segítettek.

2021.04.27.

Pernyei Gábor

SZÁMMISZTIKA TANFOLYAM

SZÁMMISZTIKA TANFOLYAM

Számmisztika tanfolyam indul 2021.02.15-i héten az AME szervezésében!

Hogy tudom hasznosítani a számmisztikát asztrológusként?
Az asztrológiát művelők számára a számmisztikai tudás elsajátítása olyan árnyalatokat hoz a már meglévő tudásába, ami segít akár az előrejelzések készítésében, akár a születési idő pontosításában. Ezen kívül egy új személyiségelemző és -fejlesztő módszerrel is gazdagodik, ami nem csak a munkában, de a magánéletben is hatékony segítője lesz.

Mikor lehet szükségünk számmisztikai elemzésre?
– bármikor, ha jobban meg szeretnénk ismerni önmagunkat,
– pályaválasztás előtt,
– gyermek születésekor
– új párkapcsolat elején, hiszen a két születési képletből azonnal látszik, összeillőek vagyunk -e,
– ha fel szeretnénk éleszteni párkapcsolatunkat/házasságunkat,
– vagy, ha egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk, merre tart az életünk

Tanfolyam modulok:
Az alapozó tanfolyam: Megismerjük az egyes számok alaptermészetét és mindazt, ami a személyiségelemzéshez szükséges.

A mestertanfolyam: A számmisztikai előrejelzési módszerekkel és sorselemzéssel, valamint az összevetésekkel (synastria) is foglalkozunk. A két tanfolyami modul együtt az asztrológiai elemzések részletességével teljesen megfeleltethető.

A tanfolyam időtartama:
Az oktatási alkalmak 60 percesek.

Az alapozó tanfolyam: 5 alkalom – tanusítványt kap az elvégzéséről a hallgató.

A mester tanfolyam: 5 alkalom + a vizsga – Numerológus tanúsítványt kap a sikeresen vizsgázó hallgató
Az alapozó tanfolyamra épülő tudás, az elvégzés feltétele az alapozó tanfolyam tanúsítványa.

A teljes tanfolyam (alapozó+ mester) 10+1 alkalom – a végén tett sikeres vizsga után tanúsítványt kap a hallgató.

Az oktatás heti rendszerességgel, online konzultációk keretében történik. A tanfolyam az elméleti és gyakorlati képzést, valamint a vizsgát is magába foglalja. Elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki

Tanfolyam vezető:
Fejérvári Laura okl. numerológus
Tigrisszem.hu

Bemutatkozás:
Fejérvári Laura vagyok, okleveles numerológus, tenyérelemző, és Tarot-mester. 
Kártyakirakásokkal 12 éves korom óta foglalkozom, ekkor vettem észre, hogy olyan összefüggéseket látok meg a kártyában, ami mások számára rejtve maradnak.
Később tovább képeztem magam, megismerve a számok jelentését, tenyerünk vonalait. Önismereti utam során kapcsolatba kerültem az asztrológiával is, aminek szimbólum- és jelrendszere a mai napig lenyűgöz.
Hiszem, hogy a válasz mindenkiben benne van, a kártya, a számmisztika az asztrológia és a tenyérelemzés pedig csodálatos segítő módszerek ahhoz, hogy az felismerhető legyen Önmagunk számára.

“Ami előttünk és mögöttünk áll, semmiség ahhoz képest, ami bennünk rejlik. Ha feltárjuk belső világunkat csodálatos dolgok történhetnek.” (H. D. Thoreau)

A számmisztika eredete egészen az ókori Görögországra vezethető vissza, ahol is a “Számok Atyja” néven ismert híres matematikus és filozófus, Phytagoras (magyarosan Pitagorasz, Kr.e.:582-496) élt és tanított. Minden dolgok alapjának a Számot tekintette, mely az egyetlen örökkévaló létező, és amellyel minden létező viszonyt ki lehet fejezni. Tanításai nyomán számos iskola alakult, követői sajátos rendszereket állítottak fel, melyek segítségével minden ember “besorolható” valamely számkategóriába. Ez a szám meghatározza jellemét, belső világát, törekvéseit, munkabírását, kreativitását, szorgalmát, viszonyát a többi emberhez, szerelmének mértékét. Ezen kívül meghatározhatja külső tulajdonságait, de akár étkezési és alvási szokásait is. Amint megállapítottuk ki melyik csoportba tartozik, azonnal felismerhetővé válnak az illető előnyös, vagy előnytelen tulajdonságai, illetve az is, hogy milyen viszonyban van a másik emberrel.

Tanfolyam árak:
Az alapozó tanfolyam önmagában: 64.500 Ft /fő
– AME tagoknak 60.000 Ft. /fő

A mester tanfolyam díja (vizsgadíjjal együtt): 54.500 Ft /fő
-AME tagoknak 50.000 Ft. /fő

A teljes (alapozó és mester) tanfolyam ára:
2 fő esetén: 94.500 Ft / fő (Van lehetőség egyéni oktatásra is.)
AME tagoknak: 90.000 Ft. /fő

3-4 fős minicsoportban: 74.500 Ft
AME tagoknak: 70.000 Ft. /fő

Ha a két modult nem egyben szeretnéd elvégezni, akkor a mestertanfolyamra jelentkezni kizárólag a korábban elvégzett alapozó tanfolyam tanúsítványával lehetséges!

Részletfizetési lehetőség:
Alapozó tanfolyam: Jelentkezéskor a 34500Ft + 30000 Ft a harmadik óráig.
Mester tanfolyam: 29500 Ft.+ 25000 Ft
A teljes tanfolyam:
2 fő esetén: 54500 Ft + 40000 Ft
3-4 fő esetén: 44500 Ft + 30000 Ft

Részletfizetési lehetőség AME tagsági kedvezmény esetén:
Alapozó tanfolyam: Jelentkezéskor 30000 Ft + 30000 Ft a harmadik óráig.
Mester tanfolyam: 25000 Ft + 25000 Ft a harmadik óráig.
A teljes tanfolyam:
2 fő esetén: 45000 Ft + 45000 Ft a harmadik óráig.
3-4 fő esetén 35000 Ft + 35000 Ft a harmadik óráig.

Jelentkezni az ame@asztrologusok.hu e-mail címen lehet

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!