Közgyűlés – 2022.05.07.

Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (székhely: 2045 Törökbálint, Udvarhely u. 31.) ezúton meghív a 2022. évi rendes közgyűlésére.

Időpontja: 2022. május 07. szombat 17:00 óra.

A közgyűlés az ELTE BTK A épületének dísztermében lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A tervezett napirendi pontok:

 • A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • A 2021. évi pénzügyi beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés – elfogadása (egyszerű többség, nyílt szavazással).
 • Beszámoló a 2021. év eseményeiről és az egyesület aktuális helyzetéről
 • Az egyesület vezetőjének megválasztása
 • Az egyesület működéséhez szükséges határozatok megfogalmazása 
 • Az egyesület tervezett programjainak átbeszélése, egyeztetés a szervezésről (pl. konferencia, kerekasztal videók, stb.)
 • Az egyesület pénzügyi lehetőségeinek megbeszélése (pl. pályázatok, adó 1%-ok, egyéb lehetőségek)
 • Az egyesület népszerűségének növelése, és lehetséges marketingje (weblap fejlesztés, promóciós anyagok, kieflé képviselt asztrológiai arculat kialakítás, stb)
 • Egyéb felmerülő kérdések, ötletek
 • A közgyűlési határozatok kihirdetése.
 • A közgyűlés lezárása

A közgyűlés vezetéséről, a jegyzőkönyv vezetéséről és a jelenléti ív elkészítéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet vonatkozó szövege:

4 § (3)„A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.”

Amennyiben a 2022. május 07-re meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, azaz a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem vesz rajta részt, akkor az egyesület 15 perccel később megismételt közgyűlést tart.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 07. 17:15.

A helyszín ugyanaz az ELTE BTK A épületének díszterme lesz. 1088. Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A PTK. és az AME alapszabálya értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Előre is köszönöm a közreműködéseteket!

Üdvözlettel: Bogdán-Körmöczi Júlia – elnök