Beszámoló a III.Asztrológus konferenciáról

2022 május 7-én 9 órakor remek bolygóállások voltak az égen, 4 planéta is uralmi helyzetben ontotta jótékony hatását (Hold, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz). Az Asztrológusok Magyarországi Egyesülete (AME) által szervezett III. Asztrológus konferencia kapunyitását nem a véletlenre bíztuk, 4 hónappal korábban az időpont választásban, bizony az elekció tanait is segítségül hívtuk a fontos nap eldöntésében. Így utólag azt gondoljuk jól választottunk, az asztrológiai találkozó nagy sikert aratott, kedves és dícsérő visszajelzések érkeztek.

Az egyesület még januárban döntötte el, hogy a Covid miatt már 2 év óta elmaradt konferenciát ebben az évben mindenképpen megrendezi azzal a céllal, hogy a különböző asztrológiai ágak képviselőit egy platformra hívja és lehetőség nyíljon a személyes ismerkedésre, kapcsolatok ápolására, szakmai eszmecserére. Olyan impozáns helyet sikerült a rendezvény helyszínének megszerezni, mely méltó hátteret adott a csillagtudomány különböző képviselőinek előadásaihoz. Elmondhatjuk, hogy több száz év után ismét egyetemi falak és előadótermekben hallgathattuk az asztrológiai prezentációkat, kerekasztalbeszélgetéseket, az ELTE BTK Múzeum körúti épületében.

Bogdán-Körmöczi Júlia az AME elnökének délelőtti megnyitóját követően két szekcióban zajlottak az előadások igen széles érdeklődési spektrumot átölelve, úgy is mint klasszikus és tradícionális asztrológia, jungiánus asztrológia és transzcendentális karmaasztrológia, térhoroszkóp, asztrozófia és kínai asztrológia témákban.

A Díszterem hangulata a nagy tudós elődöket idézte falán megannyi festménnyel, ahol Bogdán-Körmöczi Júlia nyitotta az előadások sorát. A most divatos transzgenerációs mintákat láthattuk általa asztrológiai megjelenésükben. Bevezetőjében arról beszélt, hogy miként vizsgálható tudományosan a személyiség alakulása a környezeti hatások által, majd két példán vezette végig, miként tud egy születési képletbe kódolt viselkedésminta akár 4 generáció női ágán is megismétlődni. Mivel Júlia pszichológiai szemléletben elemez, így a kiemelt állás viselkedési szinten való megjelenésére és a párválasztásra gyakorolt hatására is felhívta a figyelmet. A másik példájában a csavar az volt, hogy az öröklött minta nem saját, hanem a választott pár képletén át húzódott, míg vissza nem tért a vérrokonok egyeneságába. Felmerült a kérdés, hogy a párunknak választott személyek mennyiben felelnek meg a születési családban tapasztalható megélések megtestesítőjeként? Júlia a feloldási lehetőségekre is kitért, úgy, mint a bolygó- és horoszkópállítás, a családállítás, vagy a verbális tanácsadás.

Az ELTE ’A’ épületének Gombocz terme egy igazi klasszikus egyetemi előadóterem, emelkedő padsorokkal, a görög színházak terét idézve és akusztikáját kihasználva. Délelőtti első előadóként Kárpáti Gábor Csaba bűvölte el a hallgatóságot asztrológiai fortélyokkal, egy szerelmi talizmán elkészítési titkainak felfedésével. A középkorban alkalmazott elekciós technika sok apró részletén túlmenően megtudhattuk, hogy az elmaradhatatlan szerelmi siker érdekében vénuszi jellegű kövekre vénuszi varázsigéket vagy szimbólumokat is kell vésni, legalább egy meztelen lobogóhajú lány képében, almával és fésűvel a kezében. Az előadás egy kiragadott részlete és példája volt a most készülő nagyszabású középkori arab nyelvű asztrológiai és mágia könyv magyar fordításának, melynek legkésőbb őszi kiadásán Gábor jelenleg is dolgozik.

A Díszterem második előadója Tick Ervin volt. Az asztrológus egyik legizgalmasabb kalandja, ha kollégája ismeretei között úgy utazhat, mint egy turista, akit szakavatott idegenvezető kalauzol. Ervin a Jungiánus asztrológia meghonosítója, minden fél szavával újabb és újabb ajtókat mutat, amerre bekukkantva mélységek és rétegek tárulnak fel. A komplexusok és a külső bolygók tranzitjai, valamint direkciói közötti kapcsolatot érthettük meg részletesen jungiánus szemléletben. Az aktiválódás ezen formájában a kollektív archetípusok (melyeket a mesék is magukba rejtenek) életünkre gyakorolt hatása, egészen a hétköznapi élmények szintjén jelenik meg. Például a Szaturnusz esetén miként tudunk a határokkal és szabályokkal úgy találkozni, mint egy mesehős a király szavával, a törvénnyel. Ervin bepillantást engedett a technikai részletekbe is, egy olyan ábra segítségével, melyet ő használ az aktiválódások idejének előrejelzésére.

Ezzel párhuzamosan a Gombocz teremben egy szintén pszichológiával átitatott asztrológiai előadást hallhattunk Velencei Mónitól, aki immár 10 éve foglalkozik és kísérletezik a horoszkóp térbeli megjelenítésével, a térhoroszkóp egyéni és csoportos konzultációs alkalmazásával.  Ez a 4 dimenziós megjelenítése egy születési radixnak olyan élményszerű megtapasztalást ad a tanácsot kérőnek és ha csoportban végzik a benne résztvevőknek, ami a verbális tanácsadásnál sokkal átütőbb vagy hatásosabb is lehet. Móni eddigi szakmai következtetéseiről beszélt, érdekes vagy furcsa akár előző életes tapasztalásokat előhozó térhoroszkópos utazásokról mesélt, majd válaszolt a számtalan érdeklődő hallgatói kérdésre.

Az előadások szüneteiben jó volt a rég nem látott kollégákkal személyesen találkozni, kicsit beszélgetni, vagy az eddig csak neten látott előadókkal és asztrológusokkal végre offline is megismerkedni, érdekes témájuk kapcsán szakmai beszélgetésbe bonyolódni egy jó kávé vagy tea és némi házi pogácsa és gyümölcs társaságában.

Az ebédidő előtt a Kari ülésteremben a konferencia közel 100 résztvevője várta, hogy a nap egyfajta csúcspontjaként elkezdődjön a kerekasztalbeszélgetés, melynek témája a ’Bulvár horoszkóp kontra asztrológia’ címet viselte. A közös gondolatcserére olyan ismert asztrológusokat kért fel az AME, akikről tudható volt, hogy markáns véleménye vagy tapasztalata van a témában és a szakmai nyilvánosság előtt hajlandó ezekről nyílan beszélni. Így ült le egy asztalhoz Farkas Andrea a Schőner módszer oktatója, iskolavezető, Németvölgyi-Nagy Renáta nyugati és védikus asztrológus és Tamáskovits Gyula a magyarországi középkori asztrológia meghonosítója, iskolavezető. A beszélgetést Juhász Nóra tradícionális és kérdőasztrológus moderálta. Szükség van-e a bulvárra és ha igen milyen formában? A mediában szereplő asztrológusok milyen megnyilatkozásokkal segíthetik az asztrológia szakmai megítélését? Milyen módon érdemes a rendezvény asztrológiát űzni? Vajon a 21. században még ezoterikus vagy sokkal inkább exoterikus tanná kell válnia az asztrológiának? Az eszmecsere sokakban gondolatokat és hullámokat keltett, sokféle aspektusát lehetett volna még érinteni a témának. Az AME célja ezzel az eszmecserével az együtt gondolkodás megindítása volt, az, hogy a különböző habitusú és irányzatokat képviselő asztrológusok közösen próbáljanak útjelző táblákat állítani az asztrológia presztízsének emelése érdekében. Így jutott el a beszélgetés arra a konklúzióra, hogy egyfajta ’bulvárra’ avagy más kifejezéssel élve ’sajtó’ vagy ’hétköznapi asztrológiára’ bizony szükség van a téma népszerűsítése és az asztrológiához nem értők végett.

Ebéd után a Díszteremben Zentai Anna előadása kezdődött először. Anna személyes élményén át mutatta be, hogy milyen csillagképekkel dolgoznak az asztrozófusok, és hogy ezeknek a csillagképeknek milyen csodálatos mitológiai és mondavilágbeli háttere érvényesül a mai kor emberére is. Előadásában rávilágított, hogy nem csak a nyugati asztrológiában alkalmazott égitestek 12 jegybeli és házbeli elhelyezkedése olvasható ki a születési időből, hanem az égbolton járó planéták akkori és aktuális égi mozgásából fakadó megannyi sorsformáló információ is. Sokszínűen beszélt a Nimród és a Kígyótartó csillagkép szerepéről, ahogy a Tejút misztikumát is megmutatta a hallagatóságnak. Anna személyiségének finom rezgéseit hűen tükrözték az előadásában megjelenő szenvedélyes elhivatottságot is mutató gondolatok és élmények.

A Gombocz teremben a délután harmadik előadója Németvölgyi-Nagy Renáta volt, aki a retrográd planéták születési képletekben való jelentéséről, hozzájuk kapcsolt tipikus viselkedési formákról beszélt nagyon plasztikusan. A retrográd égitestek által jelzett karmikus hiányosságok visszavezethetők az előző életekben szerzett általában negatív tapasztalatokra, cselekedetekre, melyekkel az a feladata a szülöttnek, hogy ebben a földi létben javítgassa vagy teljesen megoldja. Ezek a bolygók nem ritkák a horoszkópokban, az emberek 90%-ának legalább egy retrográd planétája van a radixában. A remek előadás csúcspontja a példák voltak, ahol Reni többek között Eckhardt Tolle író képletét hozta el, akinek 6 darab ilyen égiteste van a képletében. A prezentáció végén lehetőség nyílt Renitől dedikált könyvet venni, amit még 2018-ban írt a témában.

A délután utolsó előadását a Gombocz teremben egy igazán érdekes és aktuális témában az üzleti asztrológia körében tartotta Molnárné Gyürki Erika, aki ráadásul kínai asztrológiai szemmel kalauzolt minket nagyon szemléletesen. Erika magát a gazdasági asztrológia nagykövetének tartja, saját bevallása szerinti célja, hogy a magyar üzleti életben elérje az asztrológia, mint döntési segédeszköz jövőbeni elfogadottságát és minél szélesebb használatát. Bár a hallgatóság nagyrésze a nyugati asztrológusok képviselőiből állt, a nagyon szemléletes és az aktuális világgazdasági és politikai tendenciákat is felvonultató előadás nagyon inspirálóan hatott mindenkire, egyben mutatta Erika üzleti berkekben való jártasságát is. A kérdésekből egyértelműen kiderült a végén, hogy ez izgalmas kutatási téma lehetne a klasszikus vagy tradícionális asztrológiai ismeretekkel bírók számára is és legközelebb szívesen hallgatna az ebben az irányzatban ugyan laikus közönség, nagyon részletes kínai képlet elemzést is.

A Díszterem záró előadója Sáfár Emese transzcendentális karmaasztrológus volt. Emese született csillagász, asztronauta és kutató, aki a teljes naprendszer és a galaxisok világába is kirepítette a hallgatóit. A karmaasztrológiában használatos égitestek százait mutatta be, és tette érthetővé, hogy aki egyszer az univerzumunk működésével ilyen módon lép kapcsolatba, az minden apró részletre figyelni fog, nem hagyja számításon kívűl a legkisebb és legújabb csillagászati objektumot sem. Beszélt a karma és újjászületés rendszeréről, mi több egy nagyon szórakoztató filmes illusztrációval is szolgált, hogy jobban lássuk az ő szemével az élet nagy rendjének menetét.

Dinamizmusa és temperamentuma legalább annyira sodró és lenyűgöző volt, mint az a végtelen csillagászati szakmai tudás, ami megmutatkozott az előadásában, ami elérhetővé tette hallgatói számára a transzcendentális karmaasztrológia gondolkodásmódját és szépségét, ami így vonzó és emberközelivé vált a maga befogadhatatlanul sűrű sokaságában.

A III. Asztrológus konferencia délután 5 órakor zárta kapuit. Ezután akinek még maradt ideje jelen lehetett az AME tisztújító közgyűlésén, amely most kivételesen nyílt ajtókkal zajlott. A tagok mellett az érdeklődők is ottmaradhattak, betekintést kapva az egyesületben zajló szakmai munkáról, tanfolyamokról és eseményekről, érdekvédelmi munkáról. A tagság, melynek 2022-es létszáma a rendes és pártoló tagokat is figyelembe véve már az 50-et is meghaladja, az elnöki beszámolót és jövőre vonatkozó terveket meghallgatva szavazott és újabb 5 évre megválasztotta Bogdán-Körmöczi Júliát elnöki székében.

A jövőbeni egyesületi események között szerepel ennek a konferenciának jövőévi megrendezése, más workshopok szervezése és továbbképzések indítása és a további kapcsolatépítés és eszmecsere folytatása végett olykor informális találkozók megszervezése.

Köszönetet mondunk minden kedves asztrológus előadónak a magas színvonalú, professzionális és rendkívül érdekes prezentációkért, a hallgatóságnak az érdeklődésért és a részvételért, a szervezőknek az áldozatos munkájáért, az önkénteseknek a segítségért!

Találkozzunk 2023-ban az AME IV. Konferenciáján!


Az előadásokról készült felvételekről!

Akik résztvettek, illetve befizették a részvételi díjat, azok számára hamarosan rendelkezésre áll az összes előadás felvétele.

Mivel utómunkát végzünk a nyers felvételeken, ezért kell várni rájuk, viszont így maradéktalanul élvezhetőek lesznek az előadások!

Ha kérdésed lenne kérlek írj az ame@asztrologusok.hu címre!